RPSN u půjčky crediton

RPSN u půjčky crediton

Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr (RPSN) je počítána podle vzorce viz níže. Je třeba uvést, že RPSN není u krátkodobých půjček v tomto směru plně objektivní, neboť RPSN říká, jakou částku klient zaplatí za jeden rok, a to včetně všech poplatků s půjčkou spojené. Krátkodobá půjčka, jak již název napovídá, má velmi krátkou dobu splatnosti – 1 až 40 dní, kdežto RPSN počítá s obdobím ročním.

RPSN ŘÍKÁ, O KOLIK KLIENT PŘEPLATÍ ZA ROK, A TO VČETNĚ VŠECH POPLATKŮ

půjčka rpsn

kde:

X…….je RPSN,
m……je číslo posledního čerpání,
k…….je číslo čerpání, proto 1 < k < m,
Ck …..je částka čerpání k,
tk …..je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každého následného čerpání, proto t 1 = 0,
m‘ …..je číslo poslední splátky nebo platby poplatků,
l…….je číslo splátky nebo platby poplatků,
Dl…..je výše splátky nebo platby poplatků,
Sl…..je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každé splátky nebo platby poplatků.

Poznámky:

a) Částky placené oběma stranami v různých okamžicích nemusí být nutně stejné a nemusí být nutně placeny ve stejných intervalech.

b) Počátečním datem je datum prvního čerpání.

c) Časové intervaly použité ve výpočtech se vyjadřují v letech nebo ve zlomcích roku. Má se za to, že rok má 365 dní (nebo 366 dní u přestupných roků), 52 týdnů nebo 12 stejně dlouhých měsíců. Má se za to, že takový měsíc má 30,41666 dní (tzn. 365/12), a to bez ohledu na to, zda se jedná o přestupný rok.

d) Výsledek výpočtu se vyjadřuje s přesností na nejméně jedno desetinné místo. Je-li hodnota číslice na následujícím desetinném místě větší nebo rovna 5, hodnota číslice na příslušném desetinném místě se zvyšuje o jednu.

e) Rovnice může být přepsána pomocí jediné sumy a tokové veličiny (Ak), která bude kladná nebo záporná, jinými slovy bud‘ zaplacena, nebo obdržena v obdobích l až n k , vyjádřen v letech, tj.

co je rpsn u půjčky

S……představuje současný zůstatek toků. Je-li cílem udržet rovnost toků, hodnota je nulová.

ZAUJALA VÁS NAŠE NABÍDKA?
KLIKNĚTE NA TOTO TLAČÍTKO A ZAŘIĎTE SI PŮJČKU HNED.