O PŮJČKÁCH RPSN U PŮJČKY CREDITON

RPSN U PŮJČKY CREDITON

YOUR INTERNET EXPLORER IS NO LONGER SUPPORTED

You are using an old version of .
To improve your experience using our website, we strongly recommend to update your browser to its latest version or download one of the following browsers:

Google Chrome (recommended): Download here
Mozilla Firefox: Download here
Microsoft Edge: Only available with Windows 10
Microsoft Internet Explorer (IE10+): Only available with Windows Vista and upwards

RPSN U PŮJČKY CREDITON


Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr (RPSN) je počítána podle vzorce viz níže. Je třeba uvést, že RPSN není u krátkodobých půjček v tomto směru plně objektivní, neboť RPSN říká, jakou částku klient zaplatí za jeden rok, a to včetně všech poplatků s půjčkou spojené. Krátkodobá půjčka, jak již název napovídá, má velmi krátkou dobu splatnosti – 1 až 40 dní, kdežto RPSN počítá s obdobím ročním.

RPSN ŘÍKÁ, O KOLIK KLIENT PŘEPLATÍ ZA ROK, A TO VČETNĚ VŠECH POPLATKŮ

kde:

X.......je RPSN,

m......je číslo posledního čerpání,

k.......je číslo čerpání, proto 1 < k < m,

Ck .....je částka čerpání k,

tk .....je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každého následného čerpání, proto t 1 = 0,

m' .....je číslo poslední splátky nebo platby poplatků,

l.......je číslo splátky nebo platby poplatků,

Dl.....je výše splátky nebo platby poplatků,

Sl.....je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každé splátky nebo platby poplatků.Poznámky:


a) Částky placené oběma stranami v různých okamžicích nemusí být nutně stejné a nemusí být nutně placeny ve stejných intervalech.
b) Počátečním datem je datum prvního čerpání.
c) Časové intervaly použité ve výpočtech se vyjadřují v letech nebo ve zlomcích roku. Má se za to, že rok má 365 dní (nebo 366 dní u přestupných roků), 52 týdnů nebo 12 stejně dlouhých měsíců. Má se za to, že takový měsíc má 30,41666 dní (tzn. 365/12), a to bez ohledu na to, zda se jedná o přestupný rok.
d) Výsledek výpočtu se vyjadřuje s přesností na nejméně jedno desetinné místo. Je-li hodnota číslice na následujícím desetinném místě větší nebo rovna 5, hodnota číslice na příslušném desetinném místě se zvyšuje o jednu.
e) Rovnice může být přepsána pomocí jediné sumy a tokové veličiny (Ak), která bude kladná nebo záporná, jinými slovy bud' zaplacena, nebo obdržena v obdobích l až n k , vyjádřen v letech, tj.

S......představuje současný zůstatek toků. Je-li cílem udržet rovnost toků, hodnota je nulová.

ZAUJALA VÁS NAŠE NABÍDKA?
KLIKNĚTE NA TOTO TLAČÍTKO A ZAŘIĎTE SI PŮJČKU HNED.

Požádat
Používáním tohoto webu souhlasíte s užitím souborů cookies.
Copyright © 2007 - 2021, Creamfinance Czech s.r.o.