O PŮJČKÁCH RPSN U PŮJČKY CREDITON

RPSN U PŮJČKY CREDITON

RPSN U PŮJČKY CREDITON


Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr (RPSN) je počítána podle vzorce viz níže. Je třeba uvést, že RPSN není u krátkodobých půjček v tomto směru plně objektivní, neboť RPSN říká, jakou částku klient zaplatí za jeden rok, a to včetně všech poplatků s půjčkou spojené. Krátkodobá půjčka, jak již název napovídá, má velmi krátkou dobu splatnosti – 1 až 40 dní, kdežto RPSN počítá s obdobím ročním.

RPSN ŘÍKÁ, O KOLIK KLIENT PŘEPLATÍ ZA ROK, A TO VČETNĚ VŠECH POPLATKŮ

vzorec RPSN

Význam písmen a symbolů:
K - je pořadové číslo Zápůjčky téže osoby
 - je číslo splátky
AK - je výše Zápůjčky číslo K
A´K´ - je výše splátky číslo K´
 - značí celkový souhrn
m - je číslo poslední Zápůjčky
 - je číslo poslední splátky
tK - je interval, vyjádřený v počtu roků a ve zlomcích roku, ode dne Zápůjčky č. 1 do dnů následných Zápůjček č. 2 až m
tK' - je interval, vyjádřený v počtu roků a ve zlomcích roku, ode dne Zápůjčky č. 1 do dnů splátek nebo úhrad poplatků č. 1 až m´
i - je hledaná roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr, kterou je možno vypočítat (buď algebraicky, nebo numericky opakovanými aproximacemi na počítači), jestliže jsou hodnoty ostatních veličin rovnice známy buď ze smlouvy, nebo odjinud.

Částky hrazené oběma smluvními stranami v různých dobách nemusí být nutně stejné a nemusí být nutně hrazeny ve stejných intervalech.

Počátečním dnem je den první Zápůjčky.

Intervaly mezi daty použitými při výpočtu se vyjadřují počtem roků nebo zlomky roku. Pro délku roku se používá 365 dnů nebo 365,25 dne nebo (v přestupných letech) 366 dnů, 52 týdnů nebo 12 měsíců stejné délky. Pro průměrnou délku tohoto měsíce se předpokládá 30,41666 dnů (tj. 365/12).

Výsledek výpočtu se vyjádří s přesností na nejméně jedno desetinné místo. Pro zaokrouhlování na určitý počet desetinných míst platí následující pravidlo: Je-li číslice na desetinném místě za desetinným místem, na které se zaokrouhluje, větší než 5 nebo rovna 5, zvýší se číslice na zaokrouhlovaném desetinném místě o jedničku.

ZAUJALA VÁS NAŠE NABÍDKA?
KLIKNĚTE NA TOTO TLAČÍTKO A ZAŘIĎTE SI PŮJČKU HNED.

Požádat
Používáním tohoto webu souhlasíte s užitím souborů cookies.
Copyright © 2007-2016, Creamfinance Czech s.r.o.