Souhlas Solus

Souhlas Solus

YOUR INTERNET EXPLORER IS NO LONGER SUPPORTED

You are using an old version of .
To improve your experience using our website, we strongly recommend to update your browser to its latest version or download one of the following browsers:

Google Chrome (recommended): Download here
Mozilla Firefox: Download here
Microsoft Edge: Only available with Windows 10
Microsoft Internet Explorer (IE9+): Only available with Windows Vista and upwards

SOUHLAS se zpracováním osobních údajů

Souhlasím s tím, aby za níže uvedeným účelem:

 

 1. Společnost Creamfinance Czech, s.r.o., IČ:24849707 (dále jen „Společnost“) shromažďovala, zpracovávala a uchovávala mé osobní údaje, a to v rozsahu uvedeném v Poučení o registrech Sdružení SOLUS (též jen „Poučení“), a zejména též mé rodné číslo a IČ [pokud jde o fyzickou osobu podnikatele];
 2. Společnost mé osobní údaje dále předávala k dalšímu zpracování sdružení SOLUS, zájmovému sdružení právnických osob, IČ 69346925 (též jen „Sdružení SOLUS“), které je správcem „Pozitivního registru sdružení SOLUS“ (též jen „Pozitivní registr“) a Registru FO Sdružení SOLUS (též jen „Registr FO“) k dalšímu shromažďování, zpracovávání a uchovávání v rámci Pozitivního registru a Registru FO. Sdružení SOLUS je oprávněno využít při zpracování poskytnutých dat služeb zpracovatele či zpracovatelů;
 3. Sdružení SOLUS vytvořilo informační soubor mých osobních údajů od všech členských společností, případně též společně s dalšími mými veřejně dostupnými osobními údaji (např. mé osobní údaje obsažené v Insolvenčním rejstříku), a v rámci tohoto informačního souboru mých osobních údajů provádělo statistická vyhodnocení mé bonity a důvěryhodnosti;
 4. sdružení SOLUS mé osobní údaje (ve formě informačního souboru včetně údajů o statistických vyhodnoceních mé bonity a důvěryhodnosti) zpřístupnilo formou on-line dotazů všem oprávněným uživatelům (členům sdružení SOLUS) Pozitivního registru a Registru FO, tedy i Společnosti, a to vždy v rozsahu a za podmínek uvedeném pro každý z těchto registrů v Poučení;
 5. Společnost získávala informace o mé bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti z Pozitivního registru a Registru FO;
 6. všichni oprávnění uživatelé Pozitivního registru anebo Registru FO, kterým byly zpřístupněny mé osobní údaje, tyto používali, a to případně spolu s dalšími mými osobními údaji, jež oprávněně zpracovávají;

   

   

Účelem zpracování osobních údajů je:

 •  splnění povinnosti odpovědného poskytování úvěrů a jiných obchodů Společností
 •  zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů Pozitivního registru a Registru FO o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce;
 •  posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů Pozitivního registru a Registru FO, a to i opakovaně;
 •  ochrana práv Společnosti a ostatních členů sdružení SOLUS.

 

Doba trvání souhlasu

Tento souhlas uděluji na dobu 6 měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi mnou [nebo žadatelem, pokud jde o ručitele, spolužadatele nebo zákonného zástupce] a Společností bude uzavřena Smlouva, uděluji tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 3 let od splnění veškerých mých závazků vůči Společností.

 

Prohlášení

Před podpisem tohoto souhlasu jsem měl(a) možnost detailně se seznámit s dokumentem „POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS“, jehož obsahem je: (i) vysvětlení pojmu informační soubor, a to zvlášť pro Pozitivní registr a Registr FO, (ii) definice dalších mých osobních údajů, které mohou vzniknout při zpracování, (iii) popis fungování Pozitivního registru a Registru FO, (iv) identifikace subjektů či osob, které mohou mít přístup k mým osobním údajům při jejich zpracování  a (v) poučení o mých právech (§ 11 a § 12 zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.) a nárocích (§ 21 zákona č. 101/2000 Sb.) v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů v rámci pozitivního registru SOLUS.

Byl(a) jsem informován(a), že aktuální znění Poučení mohu kdykoli získat na emailu Společnosti info@crediton.cz a na informační lince sdružení SOLUS 840 140 120 a na www.solus.cz.

Používáním tohoto webu souhlasíte s užitím souborů cookies.
Copyright © 2007 - 2018, Creamfinance Czech s.r.o.