O nás Soutěže

Soutěže

YOUR INTERNET EXPLORER IS NO LONGER SUPPORTED

You are using an old version of .
To improve your experience using our website, we strongly recommend to update your browser to its latest version or download one of the following browsers:

Google Chrome (recommended): Download here
Mozilla Firefox: Download here
Microsoft Edge: Only available with Windows 10
Microsoft Internet Explorer (IE9+): Only available with Windows Vista and upwards

SOUTĚŽE

Svých klientů si vážíme a odměňujeme je slevami na další půjčky. Pravidelně pro ně také připravujeme různé soutěže. Pokud jste – nebo se teprve stanete – naším klientem, slevy a soutěže už na vás čekají! O probíhajících soutěžích se můžete blíže seznámit v odkazech níže, kde najdete i kompletní soutěžní podmínky. Také nás můžete sledovat na Facebooku a budete tak o soutěžích pravidelně informováni. Pojďmě spolu soutěžit!

Pravidla soutěže “Vyhraj televizi”

1. JAK HRÁT

Společnost Cremfinance Czech, s.r.o. vyhlašuje soutěž “Vyhraj televizi”, která je určena pro všechny nové klienty, kteří zažádají o půjčku CreditOn, čímž se kvalifikují do soutěže. Výhercem se stane jeden klient, kterému byla schválena jeho první půjčka.

Jak se zúčastnit ve 2 krocích:

1. Zažádejte o půjčku on-line na www.crediton.cz, nebo ve své „Klientské zóně“.

2. Kvalifikujte se do soutěže “Vyhraj televizi”

Kdo jsme
Společnost Cremfinance Czech, s.r.o. je silná a stabilní společnost, která patří na českém finančním trhu mezi nejvýznamnější nebankovní poskytovatele krátkodobých úvěrových produktů a služeb. Dlouhodobou strategií společnosti Cremfinance Czech, s.r.o. je poskytování kvalitních finančních produktů, dostupných široké veřejnosti, s cílem být klientovou první volbou.

2. PRAVIDLA

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost Cremfinance Czech, s.r.o. se sídlem Argentinská 38, 170 00 Praha, IČ: 24849707.

2. Doba a trvání
Soutěž je považována za zahájenou jejím vyhlášením na www.crediton.cz, tj. 1.12. 2016. Kvalifikační období do soutěže bude ukončeno 31.12.2016 ve 23:59. Vyhlášení výherců soutěže “Vyhraj televizi” proběhne dne 27.2.2016.

3. Specifikace akce

a) Soutěžící
Akce se mohou zúčastnit všichni noví klienti, kteří zažádají o půjčku CreditOn, která jim bude následně schválena, čímž se kvalifikují do soutěže. Součástí splnění podmínek je odsouhlasení zpracování údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v pl. zn. dle čl. 14. a 10. VOP.

Akce se nesmí zúčastnit – a nemají nárok na výhru – zaměstnanci společnosti Creamfinance Czech,s.r.o., a to včetně jejich rodinných příslušníků.

Akce se může zúčastnit pouze fyzická, právně zodpovědná osoba nebo osoba starší 18 let.

b) Podmínky akce
Účastníkem soutěže se stane každý noví klient společnosti Cremfinance Czech, s.r.o., který si v kvalifikačním období zažádá o půjčku CreditOn, která bude následně i schválena. Všichni klienti, kteří splní uvedené podmínky, se tak kvalifikují do soutěže “Vyhraj televizi”

c) Výhra a předání výhry

Klienti, kteří se kvalifikovali budu zařazení do slosování, které proběhne po ukončení kvalifikačního období tzn. od 1.12.2016 do 31.12.2016. Slosování proběhne formou náhodného výběru vedením společnosti. Hlavní cenou je televize Samsung UE40J5100.
O výhře bude výherce informován e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci na www stránkách společnosti Cremfinance Czech, s.r.o., tj. www.crediton.cz. Předání výhry proběhne v Praze v sídle společnosti .Cremfinance Czech, s.r.o. O výhře je pořadatel povinen informovat 3x opakovaně e-mailem nebo telefonicky. V případě, že žádný z těchto kontaktů nebude funkční, bude výhra předána dalšímu výherci splňující podmínky akce uvedené v odstavci b). V případě předání výhry náhradníkovi ztrácí původní výherce nárok na výhru.

4. Vyloučení ze soutěže

Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného posouzení výsledků akce. Osoby nesplňující podmínky účasti nebo jednající v rozporu s pravidly akce nebudou do akce zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá organizátorovi akce, který je oprávněn ji udělit jinému výherci.

Pořadatel akce je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem (byť jen okrajově nebo částečně) nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší.

5. Práva a povinnosti

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě pokud dojde k závažným neočekávaným událostem, škodám způsobeným selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání pořadatele nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

Výhru v této soutěži nelze směnit za hotovost. Na vydání výhry v soutěži není právní nárok a vydání výhry se nelze domáhat právní cestou.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení žádosti a oznámení o výhře v případě změny e-mailové adresy účastníků soutěže, respektive výherce, oznámení o výhře z důvodu přeplnění nebo zrušení e-mailové schránky soutěžících, respektive výherce, z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na straně pořadatele.

6. Osobní údaje

Registrací v žádosti o půjčku dává soutěžící pořadateli souhlas ke zpracování osobních údajů a s použitím své e-mailové adresy za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu soutěže a informací o dalších marketingových akcích pořadatele. Stane-li se soutěžící výhercem, uděluje pořadateli souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry pro komerční účely. Soutěžící uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně.

7. Závěrečná ustanovení, rozhodné právo

Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se zveřejněnou akcí.

Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí vyjadřuje svůj souhlas s těmito úplnými pravidly použitím promo kódu uvedeném v propagačních materiálech.

Tato pravidla soutěže budou po dobu trvání soutěže uložena na webových stránkách www.crediton.cz. Tato pravidla jsou platná od 1.12.2016 a jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná a konečná.

Tato pravidla a právní vztahy mezi pořadatelem a hlasujícími se řídí právním řádem České republiky.
Pravidla soutěže “Smáznem Vám půjčku”

1. JAK HRÁT

Společnost Cremfinance Czech, s.r.o. vyhlašuje soutěž “Smáznem Vám půjčku”, která je určena pro všechny stávající klienty, kteří zažádají o půjčku CreditOn, čímž se kvalifikují do soutěže. Výhercem se stane jeden klient, kterému byla schválena jeho opakovaná půjčka.

Jak se zúčastnit ve 2 krocích:

1. Zažádejte o půjčku on-line na www.crediton.cz, nebo ve své „Klientské zóně“.

2. Kvalifikujte se do soutěže “Smáznem Vám půjčku”.

Kdo jsme
Společnost Cremfinance Czech, s.r.o. je silná a stabilní společnost, která patří na českém finančním trhu mezi nejvýznamnější nebankovní poskytovatele krátkodobých úvěrových produktů a služeb. Dlouhodobou strategií společnosti Cremfinance Czech, s.r.o. je poskytování kvalitních finančních produktů, dostupných široké veřejnosti, s cílem být klientovou první volbou.

2. PRAVIDLA

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost Cremfinance Czech, s.r.o. se sídlem Argentinská 38, 170 00 Praha, IČ: 24849707.

2. Doba a trvání
Soutěž je považována za zahájenou jejím vyhlášením na www.crediton.cz, tj. 1.12. 2016. Kvalifikační období do soutěže bude ukončeno 31.12.2016 ve 23:59. Vyhlášení výherců soutěže “Smáznem Vám půjčku” proběhne dne 27.2.2016.

3. Specifikace akce

a) Soutěžící
Akce se mohou zúčastnit všichni stávající klienti, kteří zažádají o půjčku CreditOn, která jim bude následně schválena, čímž se kvalifikují do soutěže. Součástí splnění podmínek je odsouhlasení zpracování údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v pl. zn. dle čl. 14. a 10. VOP.

Akce se nesmí zúčastnit – a nemají nárok na výhru – zaměstnanci společnosti Creamfinance Czech,s.r.o., a to včetně jejich rodinných příslušníků.

Akce se může zúčastnit pouze fyzická, právně zodpovědná osoba nebo osoba starší 18 let.

b) Podmínky akce
Účastníkem soutěže se stane každý stávající klient společnosti Cremfinance Czech, s.r.o., který si v kvalifikačním období zažádá o půjčku CreditOn, která bude následně i schválena. Všichni klienti, kteří splní uvedené podmínky, se tak kvalifikují do soutěže “Smáznem Vám půjčku”.

c) Výhra a předání výhry

Klienti, kteří se kvalifikovali budu zařazení do slosování, které proběhne po ukončení kvalifikačního období tzn. od 1.12.2016 do 31.12.2016. Slosování proběhne formou náhodného výběru vedením společnosti. Hlavní cenou je ZAPLACENÍ PŮJČKY VČETNĚ POPLATKŮ společností Cremfinance Czech, s.r.o. za klienta.

O výhře bude výherce informován e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci na www stránkách společnosti Cremfinance Czech, s.r.o., tj. www.crediton.cz. Předání výhry proběhne v Praze v sídle společnosti .Cremfinance Czech, s.r.o. O výhře je pořadatel povinen informovat 3x opakovaně e-mailem nebo telefonicky. V případě, že žádný z těchto kontaktů nebude funkční, bude výhra předána dalšímu výherci splňující podmínky akce uvedené v odstavci b). V případě předání výhry náhradníkovi ztrácí původní výherce nárok na výhru.

4. Vyloučení ze soutěže

Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného posouzení výsledků akce. Osoby nesplňující podmínky účasti nebo jednající v rozporu s pravidly akce nebudou do akce zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá organizátorovi akce, který je oprávněn ji udělit jinému výherci.

Pořadatel akce je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem (byť jen okrajově nebo částečně) nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší.

5. Práva a povinnosti

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě pokud dojde k závažným neočekávaným událostem, škodám způsobeným selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání pořadatele nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

Výhru v této soutěži nelze směnit za hotovost. Na vydání výhry v soutěži není právní nárok a vydání výhry se nelze domáhat právní cestou.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení žádosti a oznámení o výhře v případě změny e-mailové adresy účastníků soutěže, respektive výherce, oznámení o výhře z důvodu přeplnění nebo zrušení e-mailové schránky soutěžících, respektive výherce, z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na straně pořadatele.

6. Osobní údaje

Registrací v žádosti o půjčku dává soutěžící pořadateli souhlas ke zpracování osobních údajů a s použitím své e-mailové adresy za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu soutěže a informací o dalších marketingových akcích pořadatele. Stane-li se soutěžící výhercem, uděluje pořadateli souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry pro komerční účely. Soutěžící uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně.

7. Závěrečná ustanovení, rozhodné právo

Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se zveřejněnou akcí.

Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí vyjadřuje svůj souhlas s těmito úplnými pravidly použitím promo kódu uvedeném v propagačních materiálech.

Tato pravidla soutěže budou po dobu trvání soutěže uložena na webových stránkách www.crediton.cz. Tato pravidla jsou platná od 1.12.2016 a jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná a konečná.

Tato pravidla a právní vztahy mezi pořadatelem a hlasujícími se řídí právním řádem České republiky.
Pravidla soutěže “Vyhraj mobilní telefon”

1. JAK HRÁT

Společnost Cremfinance Czech, s.r.o. vyhlašuje soutěž “Vyhraj mobilní telefon”, která je určena pro všechny stávající klienty, kteří zažádají oproddloužení své stávající půjčky CreditOn, čímž se kvalifikují do soutěže. Výhercem se stanou 3 klienti, kterým bylo schváleno prodloužení k jejich stávající půjčce.

Jak se zúčastnit ve 2 krocích:

1. Zažádejte o půjčku on-line na www.crediton.cz, nebo ve své „Klientské zóně“.

2. Kvalifikujte se do soutěže “Vyhraj mobilní telefon”

Kdo jsme
Společnost Cremfinance Czech, s.r.o. je silná a stabilní společnost, která patří na českém finančním trhu mezi nejvýznamnější nebankovní poskytovatele krátkodobých úvěrových produktů a služeb. Dlouhodobou strategií společnosti Cremfinance Czech, s.r.o. je poskytování kvalitních finančních produktů, dostupných široké veřejnosti, s cílem být klientovou první volbou.

2. PRAVIDLA

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost Cremfinance Czech, s.r.o. se sídlem Argentinská 38, 170 00 Praha, IČ: 24849707.

2. Doba a trvání
Soutěž je považována za zahájenou jejím vyhlášením na www.crediton.cz, tj. 1.12. 2016. Kvalifikační období do soutěže bude ukončeno 31.12.2016 ve 23:59. Vyhlášení výherců “Vyhraj mobilní telefon”

proběhne dne 27.2.2016.

3. Specifikace akce

a) Soutěžící
Akce se mohou zúčastnit všichni stávající klienti, kteří zažádají o prodloužení své stávající půjčky CreditOn, která jim bude následně schválena, čímž se kvalifikují do soutěže. Součástí splnění podmínek je odsouhlasení zpracování údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v pl. zn. dle čl. 14. a 10. VOP.

Akce se nesmí zúčastnit – a nemají nárok na výhru – zaměstnanci společnosti Creamfinance Czech,s.r.o., a to včetně jejich rodinných příslušníků.

Akce se může zúčastnit pouze fyzická, právně zodpovědná osoba nebo osoba starší 18 let.

b) Podmínky akce
Účastníkem soutěže se stane každý stávající klient, kterrý si zažádá o prodloužení své stávající půjčky společnosti Cremfinance Czech, s.r.o, která bude následně i schválena. Všichni klienti, kteří splní uvedené podmínky, se tak kvalifikují do soutěže “Vyhraj mobilní telefon”.

c) Výhra a předání výhry

Klienti, kteří se kvalifikovali budu zařazení do slosování, které proběhne po ukončení kvalifikačního období tzn. od 1.12.2016 do 31.12.2016. Slosování proběhne formou náhodného výběru vedením společnosti. Hlavní cenou je 3x mobilní telefon Samsung Galaxy J3 Duos (2016) černý.
O výhře bude výherce informován e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci na www stránkách společnosti Cremfinance Czech, s.r.o., tj. www.crediton.cz. Předání výhry proběhne v Praze v sídle společnosti .Cremfinance Czech, s.r.o. O výhře je pořadatel povinen informovat 3x opakovaně e-mailem nebo telefonicky. V případě, že žádný z těchto kontaktů nebude funkční, bude výhra předána dalšímu výherci splňující podmínky akce uvedené v odstavci b). V případě předání výhry náhradníkovi ztrácí původní výherce nárok na výhru.

4. Vyloučení ze soutěže

Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného posouzení výsledků akce. Osoby nesplňující podmínky účasti nebo jednající v rozporu s pravidly akce nebudou do akce zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá organizátorovi akce, který je oprávněn ji udělit jinému výherci.

Pořadatel akce je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem (byť jen okrajově nebo částečně) nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší.

5. Práva a povinnosti

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě pokud dojde k závažným neočekávaným událostem, škodám způsobeným selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání pořadatele nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

Výhru v této soutěži nelze směnit za hotovost. Na vydání výhry v soutěži není právní nárok a vydání výhry se nelze domáhat právní cestou.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení žádosti a oznámení o výhře v případě změny e-mailové adresy účastníků soutěže, respektive výherce, oznámení o výhře z důvodu přeplnění nebo zrušení e-mailové schránky soutěžících, respektive výherce, z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na straně pořadatele.

6. Osobní údaje

Registrací v žádosti o půjčku dává soutěžící pořadateli souhlas ke zpracování osobních údajů a s použitím své e-mailové adresy za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu soutěže a informací o dalších marketingových akcích pořadatele. Stane-li se soutěžící výhercem, uděluje pořadateli souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry pro komerční účely. Soutěžící uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně.

7. Závěrečná ustanovení, rozhodné právo

Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se zveřejněnou akcí.

Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí vyjadřuje svůj souhlas s těmito úplnými pravidly použitím promo kódu uvedeném v propagačních materiálech.

Tato pravidla soutěže budou po dobu trvání soutěže uložena na webových stránkách www.crediton.cz. Tato pravidla jsou platná od 1.12.2016 a jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná a konečná.

Tato pravidla a právní vztahy mezi pořadatelem a hlasujícími se řídí právním řádem České republiky.

ZAUJALA VÁS NAŠE NABÍDKA?
KLIKNĚTE NA TOTO TLAČÍTKO A ZAŘIĎTE SI PŮJČKU HNED.

Požádat
Používáním tohoto webu souhlasíte s užitím souborů cookies.
Copyright © 2007 - 2017, Creamfinance Czech s.r.o.