O nás Soutěže

Soutěže

YOUR INTERNET EXPLORER IS NO LONGER SUPPORTED

You are using an old version of .
To improve your experience using our website, we strongly recommend to update your browser to its latest version or download one of the following browsers:

Google Chrome (recommended): Download here
Mozilla Firefox: Download here
Microsoft Edge: Only available with Windows 10
Microsoft Internet Explorer (IE9+): Only available with Windows Vista and upwards

SOUTĚŽE

Svých klientů si vážíme a odměňujeme je slevami na další půjčky. Pravidelně pro ně také připravujeme různé soutěže. Pokud jste – nebo se teprve stanete – naším klientem, slevy a soutěže už na vás čekají! O probíhajících soutěžích se můžete blíže seznámit v odkazech níže, kde najdete i kompletní soutěžní podmínky. Také nás můžete sledovat na Facebooku a budete tak o soutěžích pravidelně informováni. Pojďmě spolu soutěžit!

Pravidla soutěže "Vyhraj Smartphone"

1. Pořadatel soutěže

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem "Vyhraj Smartphone" je společnost Creamfinance Czech, s.r.o. (dále jen „společnost“ nebo „pořadatel“), se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČ 24849707, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl B vložka 180184.

2. Doba platnosti soutěže

2.1 Soutěž probíhá od 1.11.2017 do 31.12.2017. Vyhlášení soutěže „Vyhraj Smartphone“ proběhne dne 30.1.2018.

3. Účastníci soutěže

3.1. Soutěže se mohou zúčastnit stávající zákazníci společnosti, kteří si prodlouží splatnost půjčky Crediton, čímž se automaticky zařadí do slosování. Prodloužení splatnosti je možné provést prostřednictvím klientské zóny nebo telefonicky na uvedeném tel. čísle: 222 200 528

Prodloužení splátky je možné pouze v případě, že se zákazník nedostal do prodlení s placením poskytovaného úvěru a zároveň v plné výši a v požadovaném termínu uhradil poplatek za prodloužení.

Počet prodloužení není omezen, každé úspěšné prodloužení zvyšuje šanci na výhru.

Součástí splnění podmínek je odsouhlasení zpracování údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění dle čl.14 a 10 VOP.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti a jejich rodinní příslušníci.

Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba způsobilá k právním úkonům.

3.2. Klienti, kteří se kvalifikovali, budou zařazeni do slosování, které proběhne po ukončení kvalifikačního období tzn. od 1.11.2017 do 31.12.2017. Slosování proběhne formou náhodného výběru vedením společnosti. Hlavní cenou je smartphone značky Samsung v hodnotě 10.000,- Kč
Předání výhry proběhne v Praze v sídle společnosti Creamfinance Czech, s.r.o. O výhře je pořadatel povinen informovat 3x opakovaně telefonicky. V případě, že nebude možné po 3 pokusech v daném čase zkontaktovat vylosovaného, bude vylosován náhradní výherce splňující podmínky akce uvedené v odstavci 3.1. Pokud ani toho nebude možné kontaktovat (3x pokus o volání), výhra propadá ve prospěch Pořadatele. V případě předání výhry náhradníkovi ztrácí původní výherce nárok na výhru.

4. Vyloučení ze soutěže

4.1. Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného posouzení výsledků akce. Osoby nesplňující podmínky účasti nebo jednající v rozporu s pravidly akce nebudou do akce zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli akce, který je oprávněn ji udělit jinému výherci.

5. Práva a povinnosti

5.1. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě, pokud dojde k závažným neočekávaným událostem, škodám způsobeným selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání pořadatele nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

Výhru v této soutěži nelze směnit za hotovost. Na vydání výhry v soutěži není právní nárok a vydání výhry se nelze domáhat právní cestou.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení žádosti a oznámení o výhře v případě změny telefonního čísla účastníků soutěže, respektive výherce, oznámení o výhře z důvodu přeplnění hlasové schránky nebo nedostupnosti telefonního čísla soutěžících, respektive výherce, z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na straně pořadatele.

6. Osobní údaje

6.1. Registrací v žádosti o půjčku dává soutěžící pořadateli souhlas ke zpracování osobních údajů a s použitím své e-mailové adresy a telefonního čísla za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu soutěže a informací o dalších marketingových akcích pořadatele. Stane-li se soutěžící výhercem, uděluje pořadateli souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry pro komerční účely. Soutěžící uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně.

7. Závěrečná ustanovení, rozhodné právo

7.1. Pořadatel neodpovídá́ za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se zveřejněnou akcí.

Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí vyjadřuje svůj souhlas s těmito úplnými pravidly. Tato pravidla soutěže budou po dobu trvání soutěže uložena na webových stránkách www.crediton.cz. Tato pravidla jsou platná od 1.11.2017 a jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná a konečná. Tato pravidla a právní vztahy mezi pořadatelem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.

ZAUJALA VÁS NAŠE NABÍDKA?
KLIKNĚTE NA TOTO TLAČÍTKO A ZAŘIĎTE SI PŮJČKU HNED.

Požádat
Používáním tohoto webu souhlasíte s užitím souborů cookies.
Copyright © 2007 - 2018, Creamfinance Czech s.r.o.