O PŮJČKÁCH Žádost o navrácení částky

Žádost o navrácení částky

YOUR INTERNET EXPLORER IS NO LONGER SUPPORTED

You are using an old version of .
To improve your experience using our website, we strongly recommend to update your browser to its latest version or download one of the following browsers:

Google Chrome (recommended): Download here
Mozilla Firefox: Download here
Microsoft Edge: Only available with Windows 10
Microsoft Internet Explorer (IE9+): Only available with Windows Vista and upwards

ŽÁDOST O NAVRÁCENÍ ČÁSTKY

Jméno a příjmení: ………………………………………………………...…………………….

Adresa trvalého bydliště: …………………………………………….…………………………






Creamfinance Czech, s.r.o.

Argentinská 286/38

170 00 Praha 7




V ………………...…..……… dne ………...…..

Žádost o navrácení částky



Já………………………………………………………, rodné číslo …………….………….,

Vás tímto žádám o vrácení omylem zaslané částky/přeplatku * ve výši …...………….... Kč na bankovní účet číslo ………………....……..... kód banky…………….




S pozdravem

Vlastnoruční podpis
žádatele





*nehodící se škrtněte

PDF stáhnout zde.

Používáním tohoto webu souhlasíte s užitím souborů cookies.
Copyright © 2007 - 2019, Creamfinance Czech s.r.o.