Žádost o navrácení částky

Žádost o navrácení částky

Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………….

Adresa trvalého bydliště: …………………………………………….…………………………

Creamfinance Czech, s.r.o.

Jankovcova 1566/2b

170 00 Praha 7

V ……………………..……… dne ……………..

Žádost o navrácení částky

Já………………………………………………………, rodné číslo …………….………….,

Vás tímto žádám o vrácení omylem zaslané částky/přeplatku * ve výši …………………. Kč na bankovní účet číslo ………………….……….. kód banky…………….

S pozdravem

Vlastnoruční podpis
žádatele

*nehodící se škrtněte

PDF stáhnout zde.

ZAUJALA VÁS NAŠE NABÍDKA?
KLIKNĚTE NA TOTO TLAČÍTKO A ZAŘIĎTE SI PŮJČKU HNED.