O PŮJČKÁCH Žádost o navrácení částky

Žádost o navrácení částky

YOUR INTERNET EXPLORER IS NO LONGER SUPPORTED

You are using an old version of .
To improve your experience using our website, we strongly recommend to update your browser to its latest version or download one of the following browsers:

Google Chrome (recommended): Download here
Mozilla Firefox: Download here
Microsoft Edge: Only available with Windows 10
Microsoft Internet Explorer (IE10+): Only available with Windows Vista and upwards

ŽÁDOST O NAVRÁCENÍ ČÁSTKY

Jméno a příjmení: ………………………………………………………...…………………….

Adresa trvalého bydliště: …………………………………………….…………………………


Creamfinance Czech, s.r.o.

Argentinská 286/38

170 00 Praha 7
V ………………...…..……… dne ………...…..

Žádost o navrácení částkyJá………………………………………………………, rodné číslo …………….………….,

Vás tímto žádám o vrácení omylem zaslané částky/přeplatku * ve výši …...………….... Kč na bankovní účet číslo ………………....……..... kód banky…………….
S pozdravem

Vlastnoruční podpis
žádatele

*nehodící se škrtněte

PDF stáhnout zde.

Používáním tohoto webu souhlasíte s užitím souborů cookies.
Copyright © 2007 - 2021, Creamfinance Czech s.r.o.