Odstoupení od smlouvy

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od Smlouvy)

Adresát:
Creamfinance Czech, s.r.o., IČ:24849707, se sídlem Jankovcova 1566/2b, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 180184,
tel. +420 …………………
E-mail: ………………….

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Klient:
Jméno a Příjmení: …………………………………………………………
Rodné číslo: ………………………………………………………………….
Trvalý pobyt: ………………………………………………………………..
Korespondenční adresa: ……………………………………………….
Kontaktní telefon: .………………………………………………………..
Email: ……………………………………………………………………………
Bankovní spojení: …………………………….……………………………

Zápůjčka/Úvěr:
Číslo Zápůjčky/úvěru: ……………………………………..
Datum podpisu Rámcové či dílčí smlouvy (dále „Smlouva“): ……………………………
(Opište prosím z úvěrové smlouvy)
Tímto využívám svého zákonného práva a odstupuji od Smlouvy uzavřené na základě elektronického formuláře na Vašich internetových Webových stránkách.
Prohlašuji, že jsem si vědom/a svých povinností vzniklých v souvislosti s odstoupením od výše uvedené Smlouvy, zejména povinnosti Zapůjčiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu Zápůjčky/Úvěru a úrok ve výši, na kterou by Zapůjčiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena.

(Vyplněný a podepsaný formulář prosím zašlete do Creamfinance Czech, s.r.o. na výše uvedenou adresudo 14 dnů od data uzavření Smlouvy, od které odstupujete.)

V …………… dne……………………..

Podpis Klienta

ZAUJALA VÁS NAŠE NABÍDKA?
KLIKNĚTE NA TOTO TLAČÍTKO A ZAŘIĎTE SI PŮJČKU HNED.