Rychlá půjčka

Vážení zákazníci,

Jsme si vědomi, že důsledky pokračování nepříznivé epidemické situace mohly negativně dopadnou také na některé z vás. Proto jsme se připojili k výzvě Ministerstva Financí ČR, jejíž celé znění naleznete zde. V souladu s touto výzvou a po konzultaci s neziskovými organizacemi jako jsou Člověk v tísni nebo Poradna při finanční tísni a společně s Asociací poskytovatelů nebankovních úvěrů (APNÚ) a Českou Leasingovou a Finanční Asociací (ČLFA) jsme přijali níže popsaná opatření.

KOMU JSOU OPATŘENÍ PŘEDEVŠÍM URČENA?

Zákazníkům, kteří se během trvání epidemie COVID-19 dostali do ekonomických obtíží a jejich problémy trvají.

JAKÁ ŘEŠENÍ NABÍZÍME?

  • U jednorázově splatných půjček nad 5 000 Kč (půjčka na jeden měsíc), vám umožníme rozložit splácení dlužné částky nejméně do pěti měsíčních splátek, a to bez navýšení, pokud nyní zaplatíte alespoň 20 % z dlužné částky do 5 kalendářních dnů od vaší žádosti.
  • U půjček s pravidelnými měsíčními splátkami vám nabídneme rozložení pravidelných splátek na delší období, a to bez navýšení.
  • V ostatních případech se pokusíme společně s vámi najít jiné vhodné řešení.

JAK POSTUPOVAT?

Ujistěte se, že nejste v prodlení se splácením více než 10 dní.

Na e-mail pomoc@crediton.cz zašlete žádost o splátkový kalendář. V e-mailu, prosíme, uveďte číslo smlouvy o úvěru (nebo jiný jednoznačný identifikátor), které se žádost týká, a přiložte doklad podle následujícího odstavce.

Doložte svou obtížnou finanční situaci (např. výpisem z bankovního účtu, ze kterého bude patrné, že se Váš pravidelný příjem v posledních až 3 měsících výrazně snížil, dokladem o ztrátě zaměstnání ne starším než 30 dní nebo jiným dokladem, z něhož je patrný negativní dopad epidemického vývoje na vaši finanční situaci).

JAK BUDE VAŠE ŽÁDOST VYŘÍZENA?

Vaši žádost posoudíme během 10 kalendářních dnů a na e-mailovou adresu, z níž jsme žádost obdrželi, vám zašleme vyrozumění o výsledku posouzení. Bude-li vaše žádost schválena, bude součástí vyrozumění i navrhované řešení (nový splátkový kalendář, případně jiná individuální dohoda). Aby byla dohoda platně uzavřena, je zapotřebí, abyste na e-mail s navrhovaným řešením obratem odpověděli „Souhlasím“.

ZAUJALA VÁS NAŠE NABÍDKA?
KLIKNĚTE NA TOTO TLAČÍTKO A ZAŘIĎTE SI PŮJČKU HNED.