O PŮJČKÁCH Informační memorandum

Informační memorandum

YOUR INTERNET EXPLORER IS NO LONGER SUPPORTED

You are using an old version of .
To improve your experience using our website, we strongly recommend to update your browser to its latest version or download one of the following browsers:

Google Chrome (recommended): Download here
Mozilla Firefox: Download here
Microsoft Edge: Only available with Windows 10
Microsoft Internet Explorer (IE9+): Only available with Windows Vista and upwards

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM
BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ
(PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

Vážení klienti,

nebankovní věřitelské subjekty (zejména leasingové společnosti, společnosti poskytující spotřebitelské úvěry a faktoringové společnosti včetně některých bank), které se účastní projektu Nebankovního registru klientských informací v České republice (dále jen „NRKI“), mají za účelem snížení rizik a zvýšení kvality nabízených produktů zájem pravidelně získávat údaje vypovídající o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce svých klientů i z Bankovního registru klientských informací v České republice (dále jen „BRKI“), který je společnou databází údajů vytvořenou na základě informací, které si vzájemně poskytují banky o smluvních vztazích mezi bankami a jejich klienty.

Za tímto účelem (i) „klient” znamená fyzickou osobu (podnikatele i nepodnikatele) nebo právnickou osobu, se kterou uživatel uzavřel smlouvu s klientem, postoupeného dlužníka a dále člena statutárního orgánu, jediného společníka či jiného pověřeného zástupce právnické osoby, která uzavírá za uživatele smlouvy s klientem, za předpokladu že tyto osoby poskytly souhlas a uživatel má zájem získat úvěrovou zprávu; a (ii) „postoupený dlužník” znamená fyzickou osobu (podnikatele i nepodnikatele) nebo právnickou osobu, ohledně které má být nebo již byla na základě smlouvy s klientem postoupena faktorovaná pohledávka z klienta na uživatele.

Ustanovení týkající se klienta dle tohoto dokumentu se budou obdobně aplikovat i na fyzické osoby (podnikatele i nepodnikatele) a právnické osoby, které osobním ručením zajišťují závazky klientů ze smluv s klientem, nebo s nimiž uživatel o takovém zajištění jedná.

S ohledem na výše uvedené se od roku 2006 uskutečňuje vzájemná výměna informací (údajů) vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce klientů mezi bankami, které se účastní projektu BRKI (dále jen „banky“), a nebankovními věřitelskými subjekty, které se účastní projektu NRKI (dále jen „věřitelské subjekty“).

Základním předpokladem fungování výše naznačené vzájemné výměny informací (údajů) mezi bankami a věřitelskými subjekty je existence souhlasu klientů bank a věřitelských subjektů s takovouto výměnou informací (údajů) - bližší informace o způsobu a předpokladech vzájemné výměny informací (údajů) jsou uvedeny v části Proces zpracování a výměny informací.

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout Vám – klientům věřitelských subjektů základní informace o vzájemné výměně informací (údajů) mezi bankami a věřitelskými subjekty, jakož i o NRKI a BRKI. Databáze NRKI a BRKI

Předně si Vás dovolujeme informovat, že databáze NRKI a databáze BRKI jsou dvě samostatně existující databáze (i když s určitými shodnými prvky, které jsou dále popsány v tomto dokumentu).

V rámci výměny informací (údajů) mezi věřitelskými subjekty a bankami jsou databáze NRKI a BRKI i nadále odděleny; vzájemná výměna údajů se totiž uskutečňuje prostřednictvím provozovatelů obou registrů (bližší informace o provozovatelích jsou uvedeny v části Provozovatel NRKI a Provozovatel BRKI), kteří i nadále poskytují informace (údaje) svým uživatelům (tj. věřitelským subjektům jako uživatelům NRKI a bankám jako uživatelům BRKI); od určitého okamžiku při splnění všech zákonných předpokladů provozovatelé poskytují svým uživatelům informace (údaje) z obou registrů (bližší informace jsou uvedeny v části Proces zpracování a výměny informací).

Základní účel NRKI

Základním účelem NRKI je vzájemné informování věřitelských subjektů o záležitostech vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejich klientů.

Základní účel BRKI

Základním účelem BRKI je v souladu se zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o bankách“) vzájemné informování bank o záležitostech vypovídajících o bonitě a důvěryhodnosti jejich klientů.

NRKI a BRKI – obdobnost účelů

Základní účel NRKI i BRKI je tedy obdobný a s ohledem na tuto obdobnost či shodu účelů je usnadněna možnost vzájemné výměny údajů o klientech mezi věřitelskými subjekty a bankami.

Provozovatel NRKI

Provozovatelem NRKI je CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., IČO: 712 36 384, se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsané ve spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 58499 (dále jen „CNCB“).

Provozovatel BRKI

Provozovatelem BRKI je CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., IČO: 261 99 696, se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6735 (dále jen „CBCB“).

Uživatelé NRKI

Uživateli NRKI jsou jednotlivé věřitelské subjekty, které mají uzavřenou s CNCB smlouvu o účasti na projektu NRKI.

Ke dni zpracování a vydání tohoto dokumentu, tj. 1.7.2017, jsou uživateli NRKI tyto společnosti:

- AGRO LEASING J.Hradec s.r.o.

- Benefi a.s.

- BOHEMIA ENERGY Finance s.r.o.

- Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o.

- COFIDIS s.r.o.

- CONSUMER FINANCE HOLDING ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

- Creamfinance Czech, s.r.o.

- ČSOB Leasing, a.s.

- D.S. Leasing, a.s.

- Erste Leasing, a.s.

- ESSOX s.r.o.

- Factoring České spořitelny, a.s. (Erste Factoring)

- Fair Credit International, SE

- HELP FINANCIAL, s.r.o.

- Home Credit a.s.

- IKB Leasing ČR, s.r.o.

- IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o.

- Kreditech Česká republika s.r.o.

- LeasePlan Česká republika, s.r.o.

- Mercedes-Benz Financial Services Česká republika, s.r.o.

- MONETA Auto, s.r.o.

- MONETA Leasing, s.r.o.

- PACCAR Financial CZ s.r.o.

- PROFI CREDIT Czech, a.s.

- PRONTO CREDIT s.r.o.

- Provident Financial s.r.o.

- PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.

- P&P Loan s.r.o.

- Raiffeisen – Leasing, s.r.o.

- RCI Financial Services, s.r.o.

- Rerum Finance s.r.o.

- s Autoleasing, a.s.

- SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.

- SWISS FUNDS, a.s.

- ŠkoFIN s.r.o.

- TOMMY STACHI s.r.o.

- Toyota Financial Services Czech s.r.o.

- UniCredit Fleet Management, s.r.o.

- UniCredit Leasing CZ, a.s.

- UNILEASING a.s.

- VFS Financial Services Czech Republic s.r.o.

- Zaplo Finance s.r.o.

- Zonky s.r.o.

Aktuální seznam uživatelů NRKI lze získat na informačních linkách, vývěskách či webových stránkách jednotlivých uživatelů NRKI a provozovatele NRKI.

Banka jako uživatel NRKI

Pokud je uživatelem NRKI banka, pak pouze v rozsahu pasivní účasti spočívající v poskytování informací (údajů), které jednotlivě nebo ve svém souhrnu vypovídají o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejích klientů, pro splnění základního účelu NRKI, kterým je vzájemné informování věřitelských subjektů o záležitostech vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejich klientů.

Uživatelé BRKI

Uživateli BRKI jsou jednotlivé banky, které mají uzavřenou s CBCB smlouvu o účasti na projektu BRKI.

Ke dni zpracování a vydání tohoto dokumentu, tj. 1.7.2017, jsou uživateli BRKI tyto společnosti:

- Air Bank a. s.

- BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod

- Citibank Europe plc, organizační složka

- Česká spořitelna, a.s.

- Českomoravská stavební spořitelna, a.s.

- Československá obchodní banka, a.s.

- Equa bank a.s.

- Expobank CZ a.s.

- Fio banka, a.s.

- Hypoteční banka, a.s.

- Komerční banka, a.s.

- mBank S.A., organizační složka

- Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

- MONETA Money Bank, a.s.

- Oberbank AG pobočka Česká republika

- Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

- Raiffeisenbank a.s.

- Sberbank CZ, a.s.

- Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

- Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha

- Waldviertler Sparkasse Bank AG

- Wüstenrot hypoteční banka, a.s.

- Wüstenrot-stavební spořitelna a.s.

Aktuální seznam uživatelů BRKI lze získat na informačních linkách, vývěskách či webových stránkách jednotlivých uživatelů BRKI a provozovatele BRKI.

CRIF S.p.A.

Další osobou účastnící se zpracování informací v NRKI a BRKI je společnost CRIF S.p.A., založená podle práva Italské republiky, se sídlem Via M. Fantin 1-3, 40131 Bologna, Italská republika (dále jen „CRIF“), která na základě příslušné smluvní dokumentace zajišťuje v případě NRKI pro CNCB a v případě BRKI pro CBCB finální automatizované technické zpracování informací o klientech, které jsou poskytovány CNCB ze strany jednotlivých věřitelských subjektů, respektive CBCB ze strany jednotlivých bank.

Opětovně si dovolujeme v této souvislosti zdůraznit, že byť společnost CRIF zajišťuje finální technické zpracování informací (údajů) o klientech pro CNCB i CBCB, databáze NRKI a databáze BRKI jsou dvě samostatně existující databáze a i v rámci výměny informací (údajů) mezi věřitelskými subjekty a bankami zůstávají databáze NRKI a BRKI i nadále odděleny.

CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., IČO: 262 12 242, se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6853 (dále jen „CRIF CZ“) na základě příslušných smluv zajišťuje v případě NRKI pro CNCB a v případě BRKI pro CBCB služby související se vzájemným informováním o bonitě, důvěryhodnosti (a platební morálce) klientů. Společnost CRIF CZ nemá přístup k informacím (údajům) o klientech věřitelských subjektů ani bank.

NRKI – obsah

NRKI představuje databázi údajů o smluvních vztazích mezi věřitelskými subjekty a jejich klienty. NRKI je vytvořen na základě informací (údajů), které věřitelské subjekty poskytují CNCB, a které jednotlivě nebo ve svém souhrnu vypovídají o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů věřitelských subjektů.

V rámci NRKI jsou zpracovávány níže uvedené osobní údaje klientů:

- identifikační osobní údaje klienta (tj. jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, místo a země narození a adresa bydliště klienta),

- rodné číslo klienta (viz níže část Rodná čísla);

- osobní údaje vypovídající o tom, zda mezi klientem (nebo žadatelem, pokud jde o ručitele) a věřitelským subjektem došlo k uzavření, případně neuzavření smluvního vztahu;

- osobní údaje vypovídající o finančních závazcích klienta, které vznikly, vzniknou nebo mohou vzniknout vůči věřitelskému subjektu v souvislosti se smluvním vztahem, a o plnění těchto závazků ze strany klienta;

- osobní údaje vypovídající o zajištění závazků klienta souvisejících se smluvní vztahem s věřitelským subjektem;

- osobní údaje vypovídající o tom, zda ohledně klienta došlo k postoupení pohledávky ze smluvního vztahu s věřitelským subjektem a o dalším plnění závazků ze strany klienta ve vztahu k takto postoupené pohledávce; to vše pouze za předpokladu, že věřitelský subjekt nadále vykonává správu příslušné postoupené pohledávky a při splnění dalších smluvně stanovených podmínek;

- případné další osobní údaje, které vypovídají o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klienta, a které klient sdělil či sdělí věřitelskému subjektu, nebo které věřitelský subjekt získal či získá v souvislosti s plněním, případně neplněním příslušného smluvního vztahu s věřitelským subjektem.

Zpracování (tj. zejména zařazování či aktualizace) informací (údajů) v NRKI je v případě klientů – fyzických osob podmíněno poskytnutím souhlasu se zpracováním údajů.

Nakládání s informacemi (údaji) v rámci NRKI (tj. bez jejich zpřístupňování uživatelům BRKI) se řídí těmito pravidly, která se netýkají vzájemné výměny informací (údajů) mezi věřitelskými subjekty a bankami:

Informace (údaje) jsou do NRKI zařazovány a následně zpracovávány v rozsahu, ve kterém mohou sloužit pro posouzení bonity, důvěryhodnosti a platební morálky klienta, a ve kterém je klient poskytl věřitelskému subjektu v souvislosti se smluvním vztahem, nebo které mohou vyplynout ze smluvního vztahu za dobu jeho trvání nebo v případě postoupeného dlužníka, které mohou vyplynout z jeho povinností vůči klientovi nebo uživateli NRKI po dobu trvání těchto jeho závazků nebo se správou příslušných postoupených pohledávek (viz výše výčet osobních údajů zpracovávaných v rámci NRKI).

Obsahem NRKI jsou tedy zejména základní identifikační údaje klientů, údaje o závazcích klientů, o včasnosti jejich plnění, o jejich zajištění apod. (viz výše výčet osobních údajů zpracovávaných v rámci NRKI). V NRKI nejsou zpracovávány citlivé osobní údaje klientů – fyzických osob ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ Zákon o ochraně osobních údajů“); (např. údaje o zdravotním stavu apod.).

Informace (údaje) obsažené v rámci NRKI jsou pravidelně měsíčně aktualizovány a jsou uchovávány pro potřebu vzájemného informování věřitelských subjektů po dobu trvání smluvního vztahu mezi věřitelským subjektem a jeho klientem (včetně situace, kdy věřitelský subjekt vykonává správu příslušné postoupené pohledávky – viz výše výčet osobních údajů zpracovávaných v rámci NRKI) a po dobu dalších čtyř (4) let po splnění všech závazků klienta, resp. postoupeného dlužníka, z uzavřené smlouvy s klientem. Pokud požadovaná smlouva s klientem nebyla uzavřena, jsou informace (údaje) týkající se klienta včetně postoupeného dlužníka uchovávány v NRKI po dobu šesti (6) měsíců ode dne podání žádosti klienta (nebo uživatele) o uzavření příslušné smlouvy (včetně smlouvy týkající se postoupení faktorovaných pohledávek postoupeného dlužníka). Po uplynutí příslušné doby budou takovéto informace (údaje) blokovány (to znamená, že budou uvedeny do takového stavu, při kterém budou nepřístupné a nebude možné je zpracovávat) a nebudou v žádném případě poskytovány pro účely vzájemného informování věřitelských subjektů; po uplynutí doby blokování pěti (5) let budou informace (údaje) automaticky zlikvidovány.

Informace (údaje) o smluvních vztazích s klienty jsou věřitelskými subjekty poskytovány CNCB, které tyto údaje dále zpracovává v NRKI, a to i s využitím systému pro finální automatické technické zpracování údajů italské společnosti CRIF. V Itálii jsou informace také finálně automaticky technicky zpracovávány, což je v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů, jelikož v Itálii platí stejná pravidla pro nakládání s údaji (osobními údaji klientů – fyzických osob) jako v České republice.

Takto zpracovávané informace (údaje) zpřístupňuje CNCB ve formě úvěrových zpráv na základě jejich žádosti věřitelským subjektům, které využívají služeb NRKI, a to výlučně za účelem vzájemného informování věřitelských subjektů o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce jejich klientů. V rámci úvěrových zpráv CNCB poskytuje nebo může poskytovat věřitelským subjektům současně i tzv. score, což je syntetická hodnota vypovídající o vyhodnocení informací (údajů) o klientech obsažených vždy v příslušné úvěrové zprávě, které věřitelské subjekty rovněž využívají pro účely vyhodnocování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky jejich klientů.

V souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o ochraně osobních údajů lze osobní údaje klientů – fyzických osob zpracovávat pro účely vzájemného informování věřitelských subjektů pouze s jejich souhlasem. Vložení osobních údajů do NRKI jedním z věřitelských subjektů automaticky neznamená, že tyto údaje jsou volně přístupně dalším věřitelským subjektům – další věřitelské subjekty opět potřebují písemný souhlas příslušného klienta, aby se na tyto údaje obsažené v NRKI mohli dotázat; v případě osobních údajů klientů – fyzických osob se tedy v NRKI uplatňuje princip tzv. dvojího souhlasu.

BRKI – obsah

BRKI představuje databázi údajů o smluvních (úvěrových) vztazích mezi bankami a jejich klienty. BRKI je vytvořen na základě informací, které banky poskytují CBCB a které jednotlivě nebo ve svém souhrnu vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti klientů bank (v případě BRKI jsou zpracovávány osobní údaje klientů v obdobném rozsahu jako v případě NRKI).

Zpracování (tj. zejména zařazování či aktualizace) informací (údajů) v BRKI není v souladu s příslušnými ustanoveními Zákona o ochraně osobních údajů a Zákona o bankách podmíněno poskytnutím souhlasu klientů bank – fyzických osob se zpracováním jejich osobních údajů v BRKI.

Nakládání s informacemi (údaji) v rámci BRKI (tj. bez jejich zpřístupňování uživatelům NRKI) se řídí zvláštními pravidly, o nichž banky informují své klienty v souvislosti se smluvním vztahem mezi bankou a klientem. Zmíněná pravidla se netýkají vzájemné výměny informací (údajů) mezi bankami a věřitelskými subjekty.

NRKI a BRKI – shodné prvky

Z důvodu výše uvedeného rozdílu, pokud jde o souhlasy klientů pro účely NRKI a BRKI, musí pro možnost vzájemné výměny informací mezi věřitelskými subjekty a bankami existovat zvláštní pravidla, která jsou uvedena v části tohoto dokumentu Proces zpracování a výměny informací. Přesto však existují v případě NRKI a BRKI určité shodné prvky, které lze charakterizovat následovně a které činí možnost vzájemné výměny snazší při zachovaní všech bezpečnostních i zákonných pravidel:

- Informace (údaje) jsou do NRKI i BRKI zařazovány a následně zpracovávány v rozsahu, ve kterém mohou sloužit pro posouzení bonity, důvěryhodnosti a případně platební morálky klienta a ve kterém je klient poskytl v souvislosti s jednáním o uzavření smluvního vztahu nebo které mohou vyplynout ze smluvního vztahu za dobu jeho trvání, nebo v případě postoupeného dlužníka, které mohou vyplynout z jeho povinností vůči klientovi nebo uživateli Registru po dobu trvání těchto jeho závazků, nebo které mohou vyplynout v souvislosti se správou příslušných postoupených pohledávek.

- Obsahem NRKI i BRKI jsou tedy zejména základní identifikační údaje klientů, údaje o závazcích klientů, o včasnosti jejich plnění, o jejich zajištění apod.

- V NRKI i BRKI nejsou zpracovávány citlivé osobní údaje klientů – fyzických osob ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů (např. údaje o zdravotním stavu apod.).

- Informace (údaje) obsažené NRKI i BRKI jsou pravidelně měsíčně aktualizovány a jsou uchovávány pro potřebu vzájemného informování po dobu trvání smluvního vztahu mezi bankou či věřitelským subjektem a jeho klientem a po dobu dalších čtyř (4) let po jeho ukončení (včetně situace, kdy banka či věřitelský subjekt vykonává správu příslušné postoupené pohledávky). Pokud požadovaná smlouva s klientem nebyla uzavřena, jsou informace (údaje) uchovávány v BRKI po dobu jednoho (1) roku a v případě NRKI po dobu šesti (6) měsíců ode dne podání žádosti klienta o uzavření příslušné smlouvy (včetně smlouvy týkající se postoupení fakturovaných pohledávek postoupeného dlužníka).

Po uplynutí příslušné doby budou takovéto informace (údaje) blokovány (to znamená, že budou uvedeny do takového stavu, při kterém budou nepřístupné a nebude možné je zpracovávat) a nebudou v žádném případě poskytovány pro účely vzájemné výměny informací (údajů); po uplynutí doby blokování pěti (5) let budou informace (údaje) automaticky zlikvidovány.

Zvláštní upozornění o zpracovávání informací (údajů) o smlouvách, ve kterých se sjednává spotřebitelský úvěr, v databázích NRKI a BRKI

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovolujeme tímto informovat, že v rámci informací (údajů) zpracovávaných v databázích NRKI a BRKI jsou standardně zpracovávány i informace (údaje) o smlouvách, ve kterých se sjednává spotřebitelský úvěr, přičemž pro toto zpracovávání platí stejná pravidla a podmínky jako pro zpracovávání informací (údajů) o jiných typech smluvních (úvěrových) vztahů v NRKI a BRKI, a to zejména pokud jde o:

- účel zpracovávání informací (údajů), kterým je umožnit věřitelským subjektům a bankám před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, vzájemně se informovat a posoudit bonitu, důvěryhodnost a platební morálku klienta (spotřebitele) – tj. schopnost klienta (spotřebitele) splácet spotřebitelský úvěr;

- rozsah zpracovávání informací (údajů); detaily jsou uvedeny v části NRKI – obsah, BRKI – obsah a NRKI a BRKI – shodné prvky;

- dobu zpracovávání informací (údajů); detaily jsou uvedeny v části NRKI – obsah, BRKI – obsah a NRKI a BRKI – shodné prvky, přičemž platí, že informace (údaje) o všech smluvních vztazích (včetně smluv, ve kterých se sjednává spotřebitelský úvěr) jsou uchovávány pro potřebu vzájemného informování po dobu trvání příslušného smluvního vztahu a po dobu dalších čtyř (4) let po jeho ukončení, a to bez ohledu na způsob ukončení smluvního vztahu (tj. i v případě odstoupení či výpovědi smlouvy);

- zpřístupňování informací (údajů) uživatelům NRKI a uživatelům BRKI; detaily jsou uvedeny v části NRKI – obsah, BRKI – obsah a NRKI a BRKI – shodné prvky; pokud jde o povinnost CNCB a CBCB umožnit přístup k informacím (údajům) obsaženým v NRKI a BRKI i věřitelským subjektům a bankám z jiných členských států Evropské unie za stejných podmínek jako věřitelským subjektům a bankám z České republiky, plní CNCB i CBCB tuto povinnost tak, že umožňuje přístup do databáze NRKI a BRKI na nediskriminačním principu všem oprávněným uživatelům NRKI a/nebo oprávněným uživatelům BRKI;

- poskytování informací (údajů) obsažených v databázích NRKI a BRKI klientům; detaily jsou uvedeny v části Klientské centrum NRKI.

Rodná čísla

Struktura databáze NRKI i BRKI předpokládá, že v rámci NRKI i BRKI jsou zpracovávány i údaje o rodných číslech fyzických osob, které jsou klienty uživatelů NRKI a BRKI. Podle platné právní úpravy je možné používat Vaše rodné číslo v rámci BRKI i bez Vašeho souhlasu, přičemž v rámci NRKI pouze na základě Vašeho předchozího souhlasu. V této souvislosti bychom Vás chtěli informovat, že podle právních předpisů nemáte povinnost takový souhlas pro účely NRKI poskytnout.

Vaše rodné číslo tvoří spolu s dalšími údaji o Vás unikátní komplex údajů, který slouží ke spolehlivé identifikaci Vaší osoby v databázi NRKI i BRKI a efektivně tak zamezuje možné záměně s jinou osobou vedenou v databázi NRKI nebo BRKI. Proto je poskytnutí Vašeho rodného čísla považováno za nezbytný předpoklad pro to, aby údaje o Vaší osobě mohly být zařazeny do databáze NRKI, a z toho důvodu též souhlas s použitím rodného čísla tvoří část souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Pro nakládání s Vaším rodným číslem v rámci NRKI nebo BRKI, včetně účelu, doby a způsobu jeho zpracování, otázky jeho zabezpečení apod., platí samozřejmě v plném rozsahu to, co je uvedeno v ostatních částech tohoto dokumentu a v souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Proces zpracování a výměny informací mezi věřitelskými subjekty a bankami

Informace (údaje) o smluvních vztazích s klienty jsou v případě NRKI věřitelskými subjekty poskytovány CNCB a v případě BRKI bankami poskytovány CBCB; CNCB tyto údaje dále zpracovává v NRKI a CBCB v BRKI, a to i s využitím systému pro finální automatické technické zpracování údajů italské společnosti CRIF. V Itálii jsou informace také finálně automaticky technicky zpracovávány, což je v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů, jelikož v Itálii platí stejná pravidla pro nakládání s údaji (osobními údaji klientů – fyzických osob) jako v České republice.

Informace (údaje) takto zpracovávané v databázi NRKI zpřístupňuje CNCB věřitelským subjektům; obdobně CBCB zpřístupňuje informace (údaje) zpracovávané v databázi BRKI bankám. Informace (údaje) jsou zpřístupňovány výlučně za stanoveným účelem, kterým je vzájemné informování příslušných uživatelů (tj. bank, respektive věřitelských subjektů) o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce jejich klientů.

Vzájemná výměna informací (údajů) mezi věřitelskými subjekty a bankami se uskutečňuje na základě příslušných smluv uzavřených mezi CNCB (jako provozovatelem NRKI) a CBCB (jako provozovatelem BRKI) a dále mezi CNCB a věřitelskými subjekty a mezi CBCB a bankami, informace (údaje) na základě žádostí příslušných uživatelů (tj. věřitelských subjektů či bank) jsou poskytovány ve formě uvěrových zpráv (včetně případného score) i informace (údaje) z příslušné druhé databáze (tj. v případě věřitelských subjektů i údaje z BRKI a v případě bank i údaje z NRKI).

Základním předpokladem takovéto vzájemné výměny informací (údajů) je však existence souhlasů klientů – fyzických osob. V této souvislosti bychom chtěli zdůraznit následující:

- vložení osobních údajů do databáze NRKI jedním z věřitelských subjektů či do databáze BRKI jednou z bank (v souladu s příslušnými pravidly NRKI, respektive BRKI) neznamená automaticky, že tyto údaje jsou volně přístupné všem věřitelským subjektům či bankám.

- Pro to, aby věřitelský subjekt získal údaje z databáze NRKI či BRKI opět potřebuje Váš písemný souhlas, aby se na tyto údaje obsažené v NRKI či BRKI mohl dotázat.

- U bank existuje určitá odchylnost v tom, že pro dotaz (pouze) do databáze BRKI banky nepotřebují souhlas, avšak pro dotaz do NRKI potřebují stejně jako věřitelské subjekty opět Váš písemný souhlas.

V případě vzájemné výměny informací (údajů) mezi věřitelskými subjekty a bankami se tak uplatňuje princip tzv. dvojího souhlasu (tj. je potřebný souhlas jednak k tomu, aby příslušný uživatel mohl informace (údaje) zařadit do „svého“ registru, a jednak souhlas k tomu, aby se příslušný uživatel mohl do obou registrů dotázat). Výměna je tak možná jen ohledně těch informací (údajů) a jen mezi těmi bankami a věřitelskými subjekty, u nichž k tomu na obou stranách existuje Váš souhlas.

Klientské centrum NRKI

Dovolujeme si Vás upozornit, že činnost a služby Klientského centra NRKI poskytované klientům věřitelských subjektů zůstávají beze změn a klienti věřitelských subjektů mohou i nadále kontaktovat Klientské centrum NRKI (viz níže).

Klientské centrum NRKI poskytuje zejména tyto služby:

- informuje klienty o údajích, které jsou o nich zpracovávány v NRKI (a to v souladu s požadavky Zákona o ochraně osobních údajů);

- slouží jako místo pro podávání žádostí klientů o informace o tom, jaké údaje jsou o nich zpracovávány v NRKI; informace jsou poskytovány za úhradu věcných nákladů nezbytných na jejich poskytnutí;

- slouží jako místo pro podávání případných stížností či připomínek ze strany klientů v souvislosti s nepřesnými údaji zpracovávanými v NRKI.

Technické a organizační záruky zabezpečení ochrany informací (údajů) v NRKI

Pokud jde o provoz NRKI, dovolujeme si Vás informovat, že všechny zúčastněné subjekty přijaly náležitá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k informacím (údajům) v NRKI, k jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití informací obsažených v NRKI.

Těmito opatřeními jsou zejména:

- pravidelná obměna individuálních přístupových kódů a přístupových jmen k NRKI;

- přenos informací prostřednictvím privátních linek, který znemožní neoprávněný přístup k informacím;

- šifrování dat při přenosu informací.

Technické a organizační záruky zabezpečení ochrany informací (údajů) při jejich výměně mezi věřitelskými subjekty a bankami

V souvislosti se vzájemnou výměnou informací (údajů) mezi věřitelskými subjekty a bankami přijaly všechny zúčastněné subjekty náležitá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k informacím (údajům) v NRKI ani v BRKI, k jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož ani k jinému zneužití informací obsažených v NRKI nebo BRKI.

Zvláštní ochrana práv klientů – fyzických osob

Dovolujeme si Vás upozornit, že bez ohledu na okamžik zahájení vzájemné výměny informací (údajů) mezi věřitelskými subjekty a bankami zůstává v plném rozsahu vyplývajícím z požadavků Zákona o ochraně osobních údajů a z pravidel NRKI zachována zvláštní ochrana práv klientů – fyzických osob.

Na základě povinností stanovených Zákonem o ochraně osobních údajů bychom Vás tímto rádi poučili o Vašich právech vyplývajících z ustanovení § 21 Zákona o ochraně osobních údajů. Pokud zjistíte nebo se domníváte, že některý věřitelský subjekt, CNCB nebo další subjekty, které se podílejí na zpracování údajů v NRKI (tj. příslušní správci nebo zpracovatelé), provádějí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého života anebo v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, můžete:

a) požádat příslušného správce nebo zpracovatele o vysvětlení;

b) požadovat, aby příslušný správce nebo zpracovatel odstranil vzniklý stav, zejména můžete požadovat provedení opravy nebo doplnění Vašich osobních údajů; v případě potřeby bude v návaznosti na Vaši žádost provedeno dočasné blokování nebo likvidace těchto údajů.

Bude-li Vaše žádost shledána oprávněnou, jsou příslušné subjekty povinny neprodleně odstranit závadný stav. Nevyhoví-li příslušný správce nebo zpracovatel Vaší žádosti, nebo pokud budete toho názoru, že zpracování Vašich osobních údajů neprobíhá zcela v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.Klientské centrum NRKI

CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o.

Klientské centrum NRKI

Na Vítězné pláni 1719/4

140 00 Praha 4

Česká republika

Tel.: +420 277 778 650

E-mail: klient@cncb.cz

Internet: www.cncb.cz


Provozní doba Klientského centra NRKI:

Pondělí: 8.00 – 18.00 hod.

Úterý: 9.00 – 17.00 hod.

Středa: 8.00 – 18.00 hod.

Čtvrtek: 9.00 – 17.00 hod.

Pátek: 9.00 – 17.00 hod.


Předtím, než nás budete kontaktovat telefonicky, e-mailem či poštou, podívejte se na internetovou stránku www.cncb.cz, kde možná najdete odpověď na Váš dotaz.

Registr REPI

Registr REPI je společná databáze údajů vytvořená na základě informací, které si vzájemně poskytují uživatelé Registru REPI (dále jen „uživatelé“ nebo jednotlivě „uživatel“) o smluvních vztazích mezi uživateli a jejich klienty, kterými mohou být fyzické osoby (podnikatel i nepodnikatel) nebo právnické osoby (dále jen „klienti“ nebo jednotlivě „klient“). Registr REPI je společným projektem uživatelů a společností zabývajících se vývojem a provozováním informačních systémů sloužících k výměně informací.

V rámci Registru REPI existuje Negativní registr REPI, který obsahuje informace o závazcích klientů po splatnosti a dále Pozitivní registr REPI, který nad rámec informací Negativního registru REPI obsahuje také informace o závazcích, u kterých nedošlo k prodlení a o potenciálních závazcích klienta, tj. pozitivní platební historii klienta.

Databáze REPI

Databáze Registru REPI je samostatně existující databáze. Provozovatel Registru REPI poskytuje informace (údaje) svým uživatelům při splnění všech zákonných předpokladů.

Základní účel Registru REPI

Základním účelem Registru REPI je vzájemné informování uživatelů o záležitostech vypovídajících o bonitě, platební morálce, úvěruschopnosti a důvěryhodnosti jejich klientů. Základní účel Registru REPI je blíže stanoven v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění a zákoně č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Provozovatel Registru REPI

Provozovatelem Registru REPI je CRIF – Registr platebních informací s.r.o., IČO: 057 75 809, se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 268784 (dále jen „REPI“).

Uživatelé Registru REPI

Uživateli Registru REPI jsou fyzické osoby podnikající nebo právnické osoby, které mají uzavřenou s REPI smlouvu o účasti v Registru REPI.

Ke dni zpracování a vydání tohoto dokumentu, tj. k 1.7.2017, jsou uživateli REPI tyto subjekty:

 • Zaplo Finance s.r.o.
 • Creamfinance Czech, s.r.o.
 • Via SMS s.r.o.
 • Friendly Finance s.r.o.
 • Kreditech Česká republika s.r.o.
 • CreditPortal, a.s.
 • Kontex Trade International s.r.o.

Aktuální seznam uživatelů REPI lze získat na informačních linkách, vývěskách či webových stránkách jednotlivých uživatelů REPI a provozovatele REPI www.repi.cz.

CRIF s.p.a.

Další osobou účastnící se zpracování údajů v souvislosti s poskytováním Služeb REPI je společnost CRIF S.p.A. založená podle práva Italské republiky, se sídlem Via M. Fantin 1-3, 40131 Bologna, Italská republika (dále jen „CRIF“), která na základě příslušné smluvní dokumentace zajišťuje v případě Registru REPI pro REPI finální automatizované technické zpracování informací o klientech, které jsou poskytovány REPI ze strany jednotlivých uživatelů.

CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., IČO: 262 12 242, se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6853 (dále jen „CRIF CZ“) na základě příslušných smluv zajišťuje v případě Registru REPI pro REPI služby související se vzájemným informováním uživatelů o bonitě, platební morálce, úvěruschopnosti a důvěryhodnosti jejich klientů.

Registr REPI – obsah

Registr REPI představuje databázi údajů o smluvních vztazích mezi uživateli a jejich klienty. Registr REPI je vytvořen na základě informací (údajů), které uživatelé poskytují REPI a které jednotlivě nebo ve svém souhrnu vypovídají o bonitě, platební morálce, úvěruschopnosti a důvěryhodnosti klientů uživatelů.

V rámci Registru REPI jsou zpracovávány níže uvedené údaje klientů:

 • dentifikační údaje (jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, místo a země narození, IČO, pohlaví, státní příslušnost, údaje o osobních dokladech, adresa bydliště, rodné číslo – viz část Rodná čísla níže, kontaktní údaje – např. telefonní číslo a emailová adresa);
 • údaje vypovídající o tom, zda mezi klientem (nebo žadatelem, pokud jde o ručitele, spolužadatele nebo zákonného zástupce) a uživatelem došlo k uzavření, případně neuzavření smluvního vztahu;
 • údaje vypovídající o finančních závazcích klienta, které vznikly, vzniknou nebo mohou vzniknout vůči uživateli v souvislosti se smluvním vztahem, a o plnění těchto závazků ze strany klienta;
 • údaje vypovídající o zajištění závazků klienta souvisejících se smluvním vztahem s uživatelem;
 • údaje vypovídající o tom, zda ohledně klienta došlo k postoupení pohledávky ze smluvního vztahu s uživatelem a o dalším plnění závazků ze strany klienta ve vztahu k takto postoupené pohledávce; to vše pouze za předpokladu, že uživatel nadále vykonává správu příslušné postoupené pohledávky a při splnění dalších smluvně stanovených podmínek;
 • případné další údaje, které vypovídají o bonitě, platební morálce, úvěruschopnosti a důvěryhodnosti klienta a které klient sdělil či sdělí uživateli, nebo které uživatel získal či získá v souvislosti s plněním, případně neplněním příslušného smluvního vztahu.

Zpracování (tj. zejména zařazování či aktualizace) informací (údajů) v Registru REPI není v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů podmíněno poskytnutím souhlasu klientů – fyzických osob se zpracováním jejich osobních údajů v Registru REPI. Pouze v případě, že uživatel podává žádost týkající se klienta do Pozitivního registru REPI, je toto podmíněno poskytnutím souhlasu klienta se zpracováním osobních údajů.

Nakládání s údaji v rámci Registru REPI a poskytování služeb REPI

Informace (údaje) jsou do Registru REPI zařazovány a následně zpracovávány v rozsahu, ve kterém mohou sloužit pro posouzení bonity, platební morálky, úvěruschopnosti a důvěryhodnosti klienta a ve kterém je klient poskytl v souvislosti se smluvním vztahem, nebo které mohou vyplynout ze smluvního vztahu za dobu jeho trvání nebo v případě postoupeného dlužníka, které mohou vyplynout z jeho povinností vůči klientovi nebo uživateli Registru REPI po dobu trvání těchto jeho závazků nebo se správou příslušných postoupených pohledávek (viz výše výčet údajů zpracovávaných v rámci Registru REPI).

Obsahem Registru REPI jsou tedy zejména identifikační údaje klientů, údaje o závazcích klientů, o včasnosti jejich plnění, o jejich zajištění, apod. (viz výčet osobních údajů zpracovávaných v rámci Registru REPI výše). V Registru REPI nejsou zpracovávány citlivé osobní údaje klientů – fyzických osob ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), kterými jsou např. údaje o zdravotním stavu, apod.

Informace (údaje) obsažené v Registru REPI jsou pravidelně aktualizovány a jsou uchovávány pro potřebu vzájemného informování uživatelů po dobu trvání veškerých povinností klienta vůči uživateli Registru REPI nebo postoupeného dlužníka vůči klientovi nebo uživateli Registru REPI (včetně situace, kdy uživatel vykonává správu příslušné postoupené pohledávky – viz výše výčet osobních údajů zpracovávaných v rámci Registru REPI) a po dobu dalších tří (3) let po splnění všech závazků klienta, resp. postoupeného dlužníka. Pokud požadovaná smlouva s klientem nebyla uzavřena, jsou informace (údaje) uchovávány v Registru REPI po dobu tří (3) měsíců ode dne podání žádosti klienta o uzavření příslušné smlouvy. Po uplynutí příslušné doby jsou takovéto informace (údaje) blokovány (to znamená, že jsou uvedeny do takového stavu, při kterém jsou nepřístupné a není možné je zpracovávat) a nejsou v žádném případě poskytovány pro účely vzájemného informování uživatelů.

Informace (údaje) o smluvních vztazích s klienty jsou ze strany uživatelů poskytovány REPI, která tyto údaje dále zpracovává v Registru REPI, a to i s využitím systému pro finální automatizované technické zpracování údajů italské společnosti CRIF. V Itálii jsou informace také finálně automaticky technicky zpracovávány, což je v souladu se zákonem, jelikož v Itálii platí stejná pravidla pro nakládání s údaji (osobními údaji klientů – fyzických osob) jako v České republice.

Informace (údaje) spolu s dalšími informacemi získanými z veřejných i neveřejných datových zdrojů, které mohou být relevantní pro hodnocení bonity, platební morálky, úvěruschopnosti a důvěryhodnosti klientů zpřístupňuje REPI ve formě zpráv na základě jejich žádosti uživatelům, kteří využívají služeb REPI, a to výlučně za účelem vzájemného informování uživatelů o bonitě, platební morálce, úvěruschopnosti a důvěryhodnosti jejich klientů. REPI dále poskytuje nebo může poskytovat uživatelům tyto služby REPI:

 • tzv. score, což je syntetická hodnota využívaná pro posouzení bonity, platební morálky, úvěruschopnosti a důvěryhodnosti klienta;
 • zprávu o ověření dokladu klienta či údajů uvedených na dokladu klienta, která je součástí ověření důvěryhodnosti klienta a je vyhotovena mj. za použití veřejných databází a Registru REPI;
 • nformace (údaje) ve formě souhrnných statistických zpráv o bonitě, platební morálce, úvěruschopnosti a důvěryhodnosti portfolií klientů uživatelů v rámci příslušného produktového trhu; takové souhrnné statistické zprávy představují souhrnné a anonymní informace, které nelze žádným způsobem spojit s jakýmkoli identifikovaným nebo identifikovatelným subjektem údajů.

Zvláštní upozornění o zpracovávání informací (údajů) o smlouvách, ve kterých se sjednává spotřebitelský úvěr, v databázi Registru REPI

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění jsou v rámci informací (údajů) zpracovávaných v databázi Registru REPI standardně zpracovávány i informace (údaje) o smlouvách, ve kterých se sjednává spotřebitelský úvěr, přičemž pro toto zpracovávání platí stejná pravidla a podmínky jako pro zpracovávání informací (údajů) o jiných typech smluvních vztahů v Registru REPI, a to zejména pokud jde o:

 • účel zpracovávání informací (údajů), kterým je umožnit uživatelům před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo změnou závazku z takové smlouvy spočívající ve významném navýšení celkové výše spotřebitelského úvěru, vzájemně se informovat a posoudit úvěruschopnost klienta – tj. posouzení jeho schopnosti splácet spotřebitelský úvěr;
 • rozsah zpracovávání informací (údajů); detaily jsou uvedeny v části Registru REPI – obsah;
 • dobu zpracovávání informací (údajů); detaily jsou uvedeny v části Registru REPI – obsah, přičemž platí, že informace (údaje) o všech smluvních vztazích (včetně smluv, ve kterých se sjednává spotřebitelský úvěr);
 • zpřístupňování informací (údajů) uživatelům; detaily jsou uvedeny v části Registru REPI – obsah; pokud jde o povinnost REPI umožnit přístup k informacím (údajům) obsaženým v Registru REPI i uživatelům z jiných členských států Evropské unie za stejných podmínek jako bankám z České republiky, plní REPI tuto povinnost tak, že umožňuje přístup do databáze Registru REPI na nediskriminačním principu všem oprávněným uživatelům;
 • poskytování informací (údajů) obsažených v databázi Registru REPI klientům; detaily jsou uvedeny v části Klientské centrum.

Rodná čísla

Struktura databáze Registru REPI předpokládá, že v rámci Registru REPI jsou zpracovávány i údaje o rodných číslech fyzických osob, které jsou klienty uživatelů. Podle platné právní úpravy je možné používat rodné číslo v rámci Registru REPI i bez souhlasu. Rodné číslo tvoří spolu s dalšími údaji o fyzických osobách unikátní komplex údajů, který slouží ke spolehlivé identifikaci fyzické osoby v databázi Registru REPI a efektivně tak zamezuje možné záměně s jinou osobou vedenou v databázi Registru REPI.

Pro nakládání s rodným číslem v rámci Registru REPI, včetně účelu, doby a způsobu jeho zpracování, otázky jeho zabezpečení apod., platí v plném rozsahu to, co je uvedeno v ostatních částech tohoto dokumentu.

Klientské centrum

Klientské centrum poskytuje klientům uživatelů zejména tyto služby:

 • informuje klienty o údajích, které jsou o nich zpracovávány v Registru REPI (a to zejména v souladu s požadavky Zákona o ochraně osobních údajů);
 • slouží jako místo pro podávání žádostí klientů o informace o tom, jaké údaje jsou o nich zpracovávány v Registru REPI; informace jsou poskytovány za úhradu věcných nákladů nezbytných na jejich poskytnutí (odůvodněných nákladů);
 • slouží jako místo pro podávání případných stížností či připomínek ze strany klientů v souvislosti s nepřesnými údaji zpracovávanými v Registru REPI;
 • slouží jako místo pro vyjádření písemného nesouhlasu klientů s evidencí jejich údajů v Pozitivním registru REPI; REPI v takovém případě bez zbytečného odkladu odstraní z Pozitivního registru REPI všechny záznamy, které se klienta týkají, a učiní opatření směřující k tomu, aby další záznamy týkající se téhož klienta nemohly být zapsány.

Technické a organizační záruky zabezpečení ochrany informací (údajů) v Registru REPI

Pokud jde o provoz Registru REPI, všechny zúčastněné subjekty přijaly náležitá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k informacím (údajům) v Registru REPI, k jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití informací obsažených v Registru REPI.

Těmito opatřeními jsou zejména:

 • pravidelná obměna individuálních přístupových kódů a přístupových jmen k Registru REPI;
 • šifrování dat při přenosu informací;
 • ukládání a zpracování dat v zabezpečených datových centrech

Zvláštní ochrana práv klientů – fyzických osob

Na základě povinností stanovených Zákonem o ochraně osobních údajů bychom Vás tímto rádi poučili o Vašich právech vyplývajících z ustanovení § 21 Zákona o ochraně osobních údajů. Pokud zjistíte nebo se domníváte, že některý uživatel, REPI nebo další subjekty, které se podílejí na zpracování údajů v Registru REPI (tj. příslušní správci nebo zpracovatelé), provádějí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého života anebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, můžete:

 • a) požádat příslušného správce nebo zpracovatele o vysvětlení;
 • b) požadovat, aby příslušný správce nebo zpracovatel odstranil vzniklý stav, zejména můžete požadovat provedení opravy nebo doplnění Vašich osobních údajů; v případě potřeby bude v návaznosti na Vaši žádost provedeno dočasné blokování nebo likvidace těchto údajů.

Bude-li Vaše žádost shledána oprávněnou, jsou příslušné subjekty povinny neprodleně odstranit závadný stav.

Nevyhoví-li příslušný správce nebo zpracovatel Vaší žádosti, nebo pokud budete toho názoru, že zpracování Vašich osobních údajů neprobíhá zcela v souladu se zákonem, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Klientské centrum

CRIF – Registr platebních informací s.r.o.
Klientské centrum

Na Vítězné pláni 1719/4
140 00 Praha 4 – Nusle


Tel.: +420 277 778 530
E-mail: info@repi.cz
Internet: www.repi.czProvozní doba Klientského centra

Pondělí: 8-18
Úterý: 9-17
Středa: 8-18
Čtvrtek: 9-17
Pátek: 9-17

Předtím, než nás budete kontaktovat telefonicky, e-mailem či poštou, podívejte se prosím na internetovou stránku www.repi.cz, kde možná najdete odpověď na Váš dotaz.

Na výše uvedených internetových stránkách naleznete vždy i aktuální znění tohoto dokumentu

Používáním tohoto webu souhlasíte s užitím souborů cookies.
Copyright © 2007 - 2017, Creamfinance Czech s.r.o.