O nás Informace o poskytovateli

Informace o poskytovateli

YOUR INTERNET EXPLORER IS NO LONGER SUPPORTED

You are using an old version of .
To improve your experience using our website, we strongly recommend to update your browser to its latest version or download one of the following browsers:

Google Chrome (recommended): Download here
Mozilla Firefox: Download here
Microsoft Edge: Only available with Windows 10
Microsoft Internet Explorer (IE9+): Only available with Windows Vista and upwards

INFORMACE O POSKYTOVATELI SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

trvale přístupné podle § 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Poskytovatel

Adresa

Telefonní číslo

E-mailová adresa

Adresa internetových stránek

Creamfinance Czech, s.r.o.

Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7

+ 420 222 200 523

info@crediton.cz

http://www.crediton.cz

Zápis v obchodním rejstříku

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 180184

Zápis v registru

Orgán dohledu

Česká obchodní inspekce
Štěpánská
120 00 Praha 2
tel.: 296 366 360
http://www.coi.cz/

Poskytnutí spotřebitelského úvěru

(více informací naleznete na našich internetových stránkách www.crediton.cz)

O poskytnutí spotřebitelského úvěru můžete požádat na našich internetových stránkách www.crediton.cz nebo prostřednictvím telefonického hovoru.

Jakmile nám poskytnete Vaše osobní údaje a další potřebné podklady a informace, obratem posoudíme Vaši úvěruschopnost a v případě kladného výsledku Vám do 15 minut zašleme finanční prostředky na Vámi zvolený bankovní účet.

Pro účely posouzení Vaší úvěruschopnosti bude potřebovat zejména informaci o Vašem zaměstnání, přehled Vašich příjmů a výdajů, a doklady prokazující příjem za poslední tři měsíce.

Účel spotřebitelského úvěru

Účel spotřebitelského úvěru není omezen.

Zajištění

Pro poskytnutí spotřebitelského úvěru není vyžadováno žádné zajištění.

Produkt

Nabízíme tyto dva typy produktů:

1. Spotřebitelský úvěr s jednorázovou splatností a

2. Spotřebitelský úvěr splatný v jednotlivých splátkách. Přičemž výše jednotlivých splátek, jejich četnost a celkový počet závisí na zvolené celkové výši spotřebitelského úvěru a Vašich možnostech.

Doba trvání

Doba trvání spotřebitelského úvěru je zcela na Vaší volbě.

Maximální doba trvání u spotřebitelského úvěru s jednorázovou splatností je omezena na 40 dní.

Termín splatnosti je však možné prodloužit, a to i opakovaně, za podmínek uvedených ve smlouvě o spotřebitelském úvěru.

Zápůjční úroková sazba

Spotřebitelský úvěr není úročen.

Další náklady

Za poskytnutí spotřebitelského úvěru budete muset uhradit poplatek za spotřebitelský úvěr.

Reprezentativní příklad

Celkový výše spotřebitelského úvěru – 4.000,- Kč

Termín trvání – 30 dní

Poplatek za poskytnutí – 1.020,- Kč

Celkový Vámi splatná částka – 5.020,- Kč

RPSN – 1 426,6 %

Předčasné splacení

Spotřebitel je oprávněn splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti.

Doplňkové služby

V souvislosti se získáním spotřebitelského úvěru není nutné uzavřít žádné pojištění či jinou doplňkovou službu.

Důsledky prodlení se splácením spotřebitelského úvěru

Při prodlení se splácením spotřebitelského úvěru Vám bude účtováno:

- smluvní pokuta ve výši 0,1 % denně z částky, ohledně níž budete v prodlení;

- účelně vynaložené náklady vzniklé v souvislosti s vymáháním pohledávky; a

- úrok z prodlení, který se řídí příslušnými právními předpisy a ke dni vyhotovení těchto informací činí 8,05 % p.a.

Vyřizování stížností

Pokud budete mít jakékoliv stížnosti nebo připomínky neváhejte nám je oznámit na telefonním čísle nebo e-mailové adrese uvedených výše.

Vaše stížnost bude vyřízena oddělením kontroly a do 30 dnů Vám bude zasláno vyjádření.

Mimosoudní řešení sporů

Máte také možnost předložit stížnost Kanceláři finančního arbitra, na adrese Legerova 69/1581, 110 00 Praha 1, tel.: + 420 257 042 070, http://www.finarbitr.cz/cs/.

Tyto informace slouží jako podklad pro Vaše rozhodování o spotřebitelském úvěru. Z naší strany se nejedná o radu ve smyslu § 85 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Takovou radou nebudou ani případné další doplňující informace, které od nás obdržíte.

Datum vyhotovení těchto informací: 1. 12. 2016

Vyhotovila společnost Creamfinance Czech, s.r.o.

ZAUJALA VÁS NAŠE NABÍDKA?
KLIKNĚTE NA TOTO TLAČÍTKO A ZAŘIĎTE SI PŮJČKU HNED.

Požádat
Používáním tohoto webu souhlasíte s užitím souborů cookies.
Copyright © 2007 - 2018, Creamfinance Czech s.r.o.