O nás Informace o poskytovateli

Informace o poskytovateli

YOUR INTERNET EXPLORER IS NO LONGER SUPPORTED

You are using an old version of .
To improve your experience using our website, we strongly recommend to update your browser to its latest version or download one of the following browsers:

Google Chrome (recommended): Download here
Mozilla Firefox: Download here
Microsoft Edge: Only available with Windows 10
Microsoft Internet Explorer (IE10+): Only available with Windows Vista and upwards

INFORMACE O POSKYTOVATELI SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

trvale přístupné podle § 92 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Poskytovatel

Adresa

Telefonní číslo

E-mailová adresa

Adresa internetových stránek

Creamfinance Czech, s.r.o.

Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7

+ 420 222 200 523

info@crediton.cz

http://www.crediton.cz

Zápis v obchodním rejstříku

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 180184

Zápis v registru

Společnost Creamfinance Czech, s.r.o. je držitelem licence k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů (NPSÚ), kterou společnosti udělila Česká národní banka. Registr, kde si můžete oprávnění k činnosti ověřit, najdete na webových stránkách České národní banky (www.cnb.cz) v sekci Dohled a regulace, nebo na níže uvedeném odkazu v části Poskytovatelé a zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru a podsekci Nebankovní poskytovatelé spotřebitelského úvěru. https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB15.BASIC_LISTINGS_RESPONSE

Orgán dohledu

Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
IČO 48136450
tel.: 224 411 111
fax: 224 412 404
http://www.cnb.cz

Poskytnutí spotřebitelského úvěru

(více informací naleznete na našich internetových stránkách www.crediton.cz)

O poskytnutí spotřebitelského úvěru můžete požádat na našich internetových stránkách www.crediton.cz nebo prostřednictvím telefonického hovoru.

Jakmile nám poskytnete Vaše osobní údaje a další potřebné podklady a informace, obratem posoudíme Vaši úvěruschopnost a v případě kladného výsledku Vám do 15 minut zašleme finanční prostředky na Vámi zvolený bankovní účet.

Pro účely posouzení Vaší úvěruschopnosti budeme potřebovat zejména informaci o Vašem zaměstnání, přehled Vašich příjmů a výdajů a doklady prokazující příjem za poslední tři měsíce.

Účel spotřebitelského úvěru

Účel spotřebitelského úvěru není omezen.

Zajištění

Pro poskytnutí spotřebitelského úvěru není vyžadováno žádné zajištění.

Produkt

Nabízíme tyto dva typy produktů:

1. spotřebitelský úvěr „Extra“ na dobu neurčitou s možností opakovaného čerpání splacené části úvěru;

2. spotřebitelský úvěr „Na splátky“ splatný v jednotlivých splátkách, přičemž výše jednotlivých splátek, jejich četnost a celkový počet závisí na zvolené celkové výši spotřebitelského úvěru a Vašich možnostech.

Doba trvání

Spotřebitelský úvěr „Extra“ je poskytován na dobu neurčitou.

Spotřebitelský úvěr „Na splátky“ je poskytován na dobu nejméně 2 a nejvíce 36 měsíců.

Termín splatnosti úvěru „Na splátky“ je možné prodloužit, a to i opakovaně, za podmínek uvedených ve smlouvě o spotřebitelském úvěru.

Zápůjční úroková sazba

Spotřebitelský úvěr „Extra“ je úročen měsíční úrokovou sazbou ve výši maximálně 40 % p. m.

Spotřebitelský úvěr „Na splátky“ je úročen roční úrokovou sazbou ve výši maximálně 300 % p. a.

Další náklady

Se spotřebitelským úvěrem „Extra“ ani „Na splátky“ nejsou spojeny jiné náklady než smluvní úrok.

V případě prodlení budete muset uhradit sankční platby, jež jsou vyjmenovány níže v sekci „Důsledky prodlení se splácením spotřebitelského úvěru“.

Reprezentativní příklad

1. Reprezentativní příklad spotřebitelského úvěru „Extra“: Při výši úvěru 6000.00 Kč, výši splátky 2440.20 Kč, počtu plateb 12 a lhůtě splatnosti 12 měsíců je úrok 40 % p. m., maximální RPSN 5554.69 %, celková částka splatná spotřebitelem 34787.64 Kč.

2. Reprezentativní příklad spotřebitelského úvěru „Na splátky“: Při výši úvěru 6000.00 Kč, výši splátky 1613.35 Kč, počtu plateb 12 a lhůtě splatnosti 12 měsíců je úrok 300 % p. a., maximální RPSN 1353.7 %, celková částka splatná spotřebitelem 19359.79 Kč.

Reprezentativní příklad „bez navýšení“

Celková výše spotřebitelského úvěru – 4.000 Kč

Doba trvání – 30 dní

Poplatek za poskytnutí – 0 Kč

RPSN – 0 %

Celková splatná částka v rámci akce “bez navýšení” - 4.000 Kč

Předčasné splacení

Spotřebitelský úvěr můžete kdykoliv předčasně zcela nebo zčásti splatit. Za předčasné splacení nejsou účtovány žádné dodatečné poplatky a penále. Poskytovatel má právo požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s ředčasným splacením, a to ve výši 203,63 Kč.

Doplňkové služby

V souvislosti se získáním spotřebitelského úvěru není nutné uzavřít žádné pojištění či jinou doplňkovou službu.

Důsledky prodlení se splácením spotřebitelského úvěru

Při prodlení se splácením spotřebitelského úvěru Vám bude účtováno:

- smluvní pokuta ve výši 0,1 % denně z částky, ohledně níž budete v prodlení;

- účelně vynaložené náklady vzniklé v souvislosti s vymáháním pohledávky;

- úrok z prodlení, který se řídí příslušnými právními předpisy a ke dni vyhotovení těchto informací činí 10 % p. a.

Vyřizování stížností

Pokud budete mít jakékoliv stížnosti nebo připomínky, neváhejte nám je oznámit na telefonním čísle nebo e-mailové adrese uvedených výše.

Vaše stížnost bude vyřízena oddělením kontroly a do 30 dnů Vám bude zasláno vyjádření.

Mimosoudní řešení sporů

Máte také možnost předložit stížnost Kanceláři finančního arbitra, na adrese Legerova 69/1581, 110 00 Praha 1, tel.: + 420 257 042 070, http://www.finarbitr.cz/cs/.

Tyto informace slouží jako podklad pro Vaše rozhodování o spotřebitelském úvěru. Z naší strany se nejedná o radu ve smyslu § 85 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Takovou radou nebudou ani případné další doplňující informace, které od nás obdržíte.

Datum poslední aktualizace těchto informací: 14.04.2020

Vyhotovila společnost Creamfinance Czech, s.r.o.

ZAUJALA VÁS NAŠE NABÍDKA?
KLIKNĚTE NA TOTO TLAČÍTKO A ZAŘIĎTE SI PŮJČKU HNED.

Požádat
Používáním tohoto webu souhlasíte s užitím souborů cookies.
Copyright © 2007 - 2021, Creamfinance Czech s.r.o.