Finanční pomoc

Půjčka na IČO – podmínky a specifikace/pravidla

Plánujete začít podnikat, ale potřebujete finanční prostředky, abyste své podnikání mohli rozjet? Řešením může být půjčka na IČO – půjčka pro osoby samostatně výdělečně činné. Tento typ půjčky můžete získat jak u bank, tak u nebankovních institucí. V článku se podrobně zaměříme na problematiku půjček na IČO – v čem se liší od běžných úvěrů, kdo a za jakých podmínek na ně může dosáhnout, a také na jejich výhody a nevýhody. Chcete se dozvědět více? Přečtěte si náš článek!

Rozdíl mezi běžnou půjčkou a půjčkou na IČO

Běžný úvěr je často poskytován na konkrétní účel – nákup nemovitosti, rekonstrukci nebo nové vybavení domácnosti. V zákoně o spotřebitelském úvěru je možné najít přesná pravidla, podle kterých jsou tyto půjčky poskytovány, a rovněž podmínky, které musí být pro poskytnutí finanční podpory splněny.

Půjčky pro osoby samostatně výdělečně činné spadají do trochu jiné kategorie – jsou poskytovány pro start, rozvoj nebo povzbuzení vašeho podnikání. Pravidla poskytování půjčky na IČO, lze nalézt v obchodním zákoníku, ale podmínky závisí na instituci, která tento typ půjčky poskytuje. V závislosti na poskytovateli půjčky se mohou lišit položky, jako je doba trvání půjčky nebo maximální částka.

Jaké jsou podmínky pro získání půjčky na IČO?

V podstatě vše závisí na poskytovateli půjčky. V závislosti na tom, kde o půjčku pro osoby samostatně výdělečně činné žádáte, se mohou lišit požadavky, které musíte splnit. Můžeme však vyčlenit nejběžnější podmínky, které věřitelé vyžadují pro poskytnutí půjčky:

 • dosažení plnoletosti;
 • státní občanství České republiky;
 • živnostenské oprávnění, tj. povolení k provozování podnikatelské činnosti v České republice;
 • doložené daňové přiznání a doklad o obratu alespoň za poslední rok;
 • doklad o vlastnictví a zástavě nemovitostí – pokud teprve začínáte podnikat a nemůžete předložit daňové přiznání, vhodným řešením může být zástava majetku. V opačném případě na půjčku na IČO bez daňového přiznání nedosáhnete.

Co musí obsahovat smlouva o půjčce na IČO?

Aby byla smlouva o půjčce pro osoby samostatně výdělečně činné platná, musí obsahovat určité náležitosti. Jedná se o následující položky:

 • údaje o žadateli o půjčku;
 • údaje o instituci poskytující finanční prostředky;
 • závazek poskytovatele půjčky poskytovat přiměřené plnění po určitou dobu a částku a výši všech poplatků;
 • závazek žadatele splácet půjčku ve stanovené lhůtě spolu s výší splátek a všemi poplatky, které jsou zakotveny v smlouvě;
 • podpisy obou stran a uvedením data.

Při podepisování jakékoli smlouvy o půjčce, ať už se jedná o úvěr, online půjčku, krátkodobou půjčku, rychlou půjčku do výplaty nebo právě půjčku na IČO, si nezapomeňte smlouvu důkladně přečíst Často se stává, že žadatel o poskytnutí finančních prostředků, přehlédne některé smluvní podmínky, například dodatečné poplatky za předčasné splacení půjčky nebo za samotné poskytnutí půjčky. Smlouvu si proto před jejím podpisem důkladně přečtěte, abyste takovým situacím předešli!

Výhody a nevýhody půjčky na IČO

Jako každá půjčka má i půjčka pro živnostníky své výhody a nevýhody. Které to jsou? Najdete je zde:

Výhody

 • přístup ke kapitálu – půjčka pro osoby samostatně výdělečně činné umožňuje realizovat cíl vašeho podnikání, který by bez poskytnutí konkrétních finančních prostředků nebyl možný. Investice, nákup potřebného vybavení nebo další rozvoj – to vše může umožnit půjčka na IČO;
 • nepotřebujete investory – můžete tak mít plnou kontrolu nad financemi své společnosti;
 • finanční flexibilita – půjčku pro samostatně výdělečně činné osoby můžete přizpůsobit svým podnikatelským potřebám.

Nevýhody

 • případné požadavky ze strany bank a finančních institucí – například předložení dosavadních příjmů společnosti, což nemusí být u nových podniků možné;
 • vysoké náklady – půjčky pro osoby samostatně výdělečně činné mohou mít vysoké úrokové sazby nebo jiné poplatky.

Půjčky pro osoby samostatně výdělečně činné vám mohou pomoci rozvíjet a stabilizovat vaše podnikání. Dříve než se však rozhodnete pro takovou půjčku, důkladně vyhodnoťte svou finanční situaci a podmínky poskytování financí nabízené poskytovatelem půjčky. Při rozhodování o půjčce si vyberte instituci s licencí ČNB – získáte tak lepší záruku jistoty.